måndag, oktober 16, 2006

Kårobligatoriet avskaffas

Det var inte en dag för tidigt. Jag som nyligen har börjat studera på Universitetet igen, slogs av hur vi i ett demokratiskt land som Sverige, som vanligtvis är bra på att respektera de mänskliga rättigheterna, kan tvinga människor att vara med i en förening som man kanske inte vill tillhöra. Som av en lustig tillfällighet argumenterade Clarence Crafoord och Gunnar StrömmerDN debatt igår för att den negativa föreningsfriheten bör grundlagsskyddas, så att den kan jämställas med den positiva föreningsfriheten. Det är svårt att inte instämma.

Inga kommentarer: