tisdag, september 30, 2008

Mindre smart av Timbro

Ibland gör de på Timbro smarta utspel. Ibland blir det mindre lyckat. Som då den konservativa Roland Poirier Martinsson menar att "efter finanskrisen är nyliberalismen den farligaste fienden". Artikeln är förvånansvärt förvirrad, men jag nöjer mig med att ta upp några konkreta missförstånd.

Roland påstår att
nyliberalismen består i en renodlat ekonomistisk syn på samhället.
Det är dock falskt. Nyliberalismen eller libertarianism som denna idéströmning ibland också kallas, är framförallt en politisk ideologi som bygger på moraliska argument. Inte ekonomiska. En nyliberal förordar inte fria marknader främst för att man tror att det alltid ger det bästa utfallet, utan för att man anser att människors frihet i en ekonomisk kontext är en naturlig förlängning av människans handlingsfrihet i övrigt.

Roland menar att eftersom nyliberalismen är ofullständig så krävs det
Någon form av oberoende [sic!] moralsystem
Med "oberoende moralsystem" åsyftas förmodligen den moralkonservatism som Roland vurmar för. Han menar att
En sådan skapelse får emellertid inte plats i de socialistiska eller nyliberala teoribyggena.
Det är inte heller sant. De "nyliberala teoribyggena" tillåter dig att ha vilken moralisk uppfattning du vill. "En sådan skapelse" får alltså plats i allra högsta grad. Ända "inskränkningen" är att man inte har rätt att tvinga på andra just den moral man själv råkar omfamna.

Vidare menar han att
[nyliberaler] måste skapa en människa som vi hittills aldrig har sett.
Nej det måste vi inte. Det finns ingen motsättning mellan att vara nyliberal och samtidigt ha andra moraliska uppfattningar. Du kan mycket väl vara nyliberal och samtidigt anse att man bör skänka betydande delar av sina pengar till utsatta grupper i samhället. Du kan vara nyliberal och vegetarian. Du kan vara nyliberal och pacifist. Däremot är det svårt att förena nyliberalism med "en statskramande konservatism".

I ett ögonblick av självinsikt(?) skriver han att
Det är en del av en denna [värdekonservativa] världsbild att alla medlemmar av gemenskapen bör underkasta sig någon form av universell moral (vilket också är skälet att konservatismen alltid har ett så kort steg till intoleransen och ytterst fascismen).
Ett kort steg till intolerans och fascism låter ju inte så bra. Hur ska han som är uttalat konservativ ha det? Mot detta, som i mina öron låter ganska illa, ställer han då den hemska nyliberalismen:
En sådan attityd står i skarp kontrast till den nyliberala synen på moral: att det inte finns någon universell moral; att det står vem som helst fritt att forma sina egna livsregler; att det är anatema att kräva av andra att de också väljer samma värden.
Vad är problemet med att tycka att man inte har rätt att kräva av andra att de ska välja samma moral som en själv?

En möjlighet är förstås att Roland försöker bekräfta sin tes om att "ingen är mera trångsynt och brister mera i analysförmåga än en filosof som har bestämt sig". Samtidigt kan jag inte undgå att tycka att hans förvirring om grundläggande politisk ideologi är lite pinsam. Både eftersom han har doktorerat i teoretisk filosofi men också för att han jobbar på Timbro. Där om någonstans borde han kunna hitta litteratur som kurerar hans okunnighet.

Uppdatering Ons 01.10: Ser precis att Mattias Svensson också reagerat. Det är tydligen inte första gången Roland framför slafsig kritik mot liberalismen.

Uppdatering Tor 11.47: Nu har även Johan Norberg svarat. Samtidigt offentligör Mattias att han kommer lämna Timbro för att bli ny chefredaktör på tidningen Neo.

måndag, september 29, 2008

Slut på Dagens Nyheters gratisluncher?

Förmodligen har ingen missat att Dagens Nyheter inlett ett samarbete med New York Times. Ja det är inte svårt att förstå New York Times. Eftersom deras texter ändå tenderade att hamna i DN´s tidningar, så måste det ju vara bättre att få betalt för det.

Men misströsta inte DN. Wikipedia är fortfarande gratis.

söndag, september 28, 2008

Snart i en riksdag nära dig

Efter fekalieincidenten så trodde jag inte SSU kunde sjunka så mycket lägre. Ack så fel jag fick. Det tog inte många dagar innan en SSU:are hånade killen som blev ihjälsparkad på Kungsholmen och förklarade:
Att överklassen börjat döda varandra skiter jag blanka fan i. Hela debbaten är snedvriden. Bättre att den unga bourgoassien dödar varandra än att de som alltid riktar sitt våld mot arbetarklassen.
I en märklig strävan mot botten så försöker nu SSU Stockholm toppa detta genom att erbjuda blommor till de som påstår sig stå bakom förgiftningen på Svenskt Näringsliv.

Kanske är det här deras sätt att demonstrera "riktiga socialdemokratiska värden som klasshat och manshat".

söndag, september 21, 2008

Myten om det röda söder

Peter Wennblad som gillar att klaga på slarviga bloggare tar åt sig en del av äran för att förändrat synen på ägande. Till och med på det "röda Södermalm" som han skriver, hyllas numer ägandet.

Problemet är bara att Södermalm inte är särskilt rött.

Vid val till kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige så består Stockholms kommun av sex valkretsar, varav Enskede-Södermalm är en. I den valkretsen får det "blå laget" hela 50.56% av rösterna till Riksdagsvalet, dvs en majoritet. Det "röd-gröna laget" får bara 44.69% av rösterna.

Så det är lite oklart varför bloggaren Peter klassar Söder som rött. Det kan väl inte vara slarv?

lördag, september 20, 2008

Chomskys syn på postmodernism

När det kommer till filosofi så föredrar jag den analytiska traditionen, vilket artiklarna i Stanford Encyclopedia of Philosophy kan få representera. Språket är klart och tydligt, termerna preciserade och argumenten strukturerade och stringenta.

Så har vi den kontinentala traditionen som jag inte är lika förtjust i. Lite otippat hittade jag nyligen en meningsfrände i Noam Chomsky, som i denna läsvärda artikel formulerar mina tankar väl:
There are lots of things I don't understand -- say, the latest debates over whether neutrinos have mass or the way that Fermat's last theorem was (apparently) proven recently. But from 50 years in this game, I have learned two things: (1) I can ask friends who work in these areas to explain it to me at a level that I can understand, and they can do so, without particular difficulty; (2) if I'm interested, I can proceed to learn more so that I will come to understand it. Now Derrida, Lacan, Lyotard, Kristeva, etc. --- even Foucault, whom I knew and liked, and who was somewhat different from the rest --- write things that I also don't understand, but (1) and (2) don't hold: no one who says they do understand can explain it to me and I haven't a clue as to how to proceed to overcome my failures. That leaves one of two possibilities: (a) some new advance in intellectual life has been made, perhaps some sudden genetic mutation, which has created a form of "theory" that is beyond quantum theory, topology, etc., in depth and profundity; or (b) ... I won't spell it out.
Det betyder inte att det inte kan finnas idéer av värde hos dessa tänkare. Men om de och dess anhängare inte vill göra sig själva irrelevanta och förbli en liten elitistisk klubb för inbördes beundran, så bör de jobba på sitt språk. För som Esaias Tegnér så kärnfullt formulerade det redan i början på 1800-talet:
Vad du ej klart kan säga vet du ej:
med tanken ordet föds på mannens läppar:
det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta.

måndag, september 15, 2008

(m)akt korrumperar

I en tänkvärd artikel med några år på nacken analyserar Mattias Svensson vad som händer när politiker kastar bort sina idéer. Redan då hade nämligen Reinfeldt börjat avveckla frihetsdimensionen i moderaternas profilfrågor.

Vad som är mer skrämmande är att denna principlöshet och ideologiska vilsenhet börjat krypa ner i ungdomsförbunden. För knappt ett år sedan skrev Niklas Wykman en märklig debattartikel där han tog avstånd från "nyliberalismen", pratade sig varm för jämställdhet och klagade på det "orättvisa Sverige". Han klagade på SSU (så klart) och ansåg att de under många år av socialdemokratiskt regeringsinnehav hade blivit "ett maktens ungdomsförbund".

Så ironiskt att det gick ännu snabbare för Muf och Niklas Wykman att hamna där.

När alla ungdomsförbund demonstrerade för demokrati så avstod Muf.

När alla ungdomsförbund och deras ledare ska delta vid den här mandatperiodens viktigaste demonstration, så är Niklas Wykman upptagen med annat. Efter tjat så skickar Muf en ersättare i sista stund.

Hur kunde det bli så här? Delvis är det en konsekvens av att vara principlös. Delvis handlar det om att ungdomsförbunden är ett sätt att göra karriär. Och eftersom moderaterna nu sitter på Regeringsmakten så gäller det att tidigt visa att man är villig att rätta in sig i leden. Det blir nämligen så jobbigt att hantera de som trilskas.

Muf: "ett maktens ungdomsförbund".

torsdag, september 11, 2008

Realist eller idealist?

Återigen har debatten om man bör stödja Alliansen eller inte blossat upp bland liberaler i bloggosfären. I ena ringhörnan har vi de som anser att Alliansen har svikit sina kärnväljare och i för stor utsträckning rört sig i oliberal riktning. I andra ringhörnan har vi de som tycker att vi bör rösta borgerligt ändå, eftersom alternativet är ännu värre.

Förmodligen tycker de som anser att man bör fortsätta att stödja Alliansen att de har en mer realistisk syn på tillvaron, och att personer som Norberg, Mattias Svensson osv i någon mån är idealister.

Nu är det dock ett matematiskt faktum att en individs röst är försumbar. Ur det perspektivet är det mer naivt att tro att ens röst på Alliansen betyder någonting. Realisten är den som inser sin individuella rösts meningslöshet och istället agerar utifrån sitt samvete.

Vill ni fortfarande sälja er billigt till Alliansen- be my guest.

Uppdatering Lö 22.45: Hittade precis en gammal artikel av Freakonomics-grabbarna som också behandlar frågan.

onsdag, september 10, 2008

Föredömet Gaddafi?

Libyens ledare Muammar al-Gaddafi lovar att införa kapitalistiska reformer i sitt land och vill införa något som påminner lite om en nattväktarstat. Pengarna från oljeutvinning vill han, i en anda av folkkapitalism, ge direkt till folket. Han varnar för att så länge en statlig myndighet administrerar pengarna så kommer de bara försvinna ner i korrumperades fickor.

Från att härbärgerat terrorister, förespråkat islamsk socialism och så sent som för två år sedan ha uppmanat sina anhängare att mörda dem som förespråkade politisk förändrig, till att bli hardcorekapitalist är tvära kast. Hoppas innerligt att han snart ger sitt folk motsvarande politiska friheter också.

För på den fronten lämnas det mycket övrigt att önska.

söndag, september 07, 2008

Följ ditt eget samvete, inte andras

Chefen för FN:s klimatpanel IPCC, Rajendra Pachauri tycker att vi som enskilda individer och för klimatets skull bör minska vår köttkonsumtion. Det tror jag är en verkningslös strategi för att komma tillrätta med klimatproblematiken. Som jag påpekat tidigare är det meningslöst att sätta vår tilltro till en liten minoritets dåliga samveten.

Istället bör man hantera det som en negativ externalitet och på så vis göra det kostsamt att bidra till klimatproblemen. Norberg och Millarp är inne på samma spår i den nyligen publicerade artikeln Ett sällan uppmärksammat klimatproblem.

Det brukar vara effektivare när det svider i plånboken, än när det svider i samvetet.

onsdag, september 03, 2008

Dålig tajming

I morgon ska Fredrik Stenhammar, doktorand i folkrätt, disputera med en avhandling som är tänkt att visa att det var "juridiskt oantastligt" att frysa somaliasvenskarnas tillgångar.

Idag, blott en dag innan disputationen så slår EU:s domstol fast att den förordning som gjorde att somaliasvenskarnas tillgångar kunde frysas var ogiltig.

Nu blev det med ens lite lättare för Gregor Noll att opponera, men gladast blir nog vi som tycker att rättssäkerhet borde gälla alla.