lördag, september 29, 2007

Religion- alltid av ondo?

Det finns de som anser att religion är roten till, om inte allt, så åtminstone nästan allt ont här i världen. Det är onekligen så att det har begåtts massa hemskheter i religionens namn, men diskussionen kring om det innebär att det är religionen i sig som orsakar människor att begå omoraliska handlingar eller om det kan finnas andra orsaker vill jag inte gå in på här.

Istället vill jag sätta fokus på konflikten i Burma. För munkarnas "vapen" i denna konflikt är nämligen religionen och det faktum att militärerna är rädda för att inte ha möjligheten att vara goda buddister och att de då tror att de kan bli återfödda som maskar. Dessa trosföreställningar kan vi här i väst givetvis skratta åt, men då missar man poängen. För om denna tragiska konflikt på sikt leder till att militärjuntan avgår, eller till att landet blir friare, så kommer den mer individualistiska Theravadabuddismen ha varit en stor orsak till det.

fredag, september 28, 2007

(s)(v)ensk media

För de som följer bloggosfären och i synnerhet den liberala delen av den, är detta gårdagens nyheter. Då jag stör mig otroligt på hur vinklad lejonparten av vår svenska media är, så är jag tvungen att uppmärksamma detta ändå.

Vad gör då Alliansen åt detta?

Jo, de väljer att höja Tv-licensen. Det var ju väldans smart.. ge dem mer resurser till att sprida sin propaganda. Inte så konstigt att oppositionen drar ifrån mer och mer för varje dag som går.

Ska Sverige kunna fortsätta att förändras i mer liberal riktning, så kan vi inte låta vänstern behålla problemformuleringsprivilegiet. Speciellt med tanke på att deras världsbild inplanteras så tidigt.

måndag, september 24, 2007

Förtryckare

Apropå saker som är motbjudande:

När argumenten hos journalisten och lobbyisten Johanna Parikka Altenstedt tog slut, kom hennes rätta sida fram.

Hon förvandlades till en samvetslös förtryckare. En sådan som hon i andra fall tror sig bekämpa. Hotet hon levererade till Isabella Lund på hennes blogg, leder till att Isabella på grund av omsorg om sina barn, nu tvingas till tystnad. Det är inte bara tragiskt att en redan marginaliserad röst tystnar, utan också att se hur vissa människor inte skyr några som helst medel för att nå sina mål.

Att
Altenstedt tidigare påstått att hon brinner för att "låta de osynliga komma till tals i medier", måste ju vara höjden av ironi.

Hon borde skämmas. Hur hon kan leva med sig själv efter detta tilltag är ett mysterium.

En mer ingående redogörelse av bakgrunden, händelseförloppet och Altenstedts ologiska argumentering kan läsas hos Blogge Bloggelito och Louise P.

Uppdatering Ons 16.00: Nu har även mainstreammedia tagit upp incidenten. Heder åt dem. Efter att att ha försökt utmåla sig själv som offer och på olika sätt försökt blanda bort korten har Altenstedt slutligen lagt ner sin blogg. Jag hoppas att hon då tar tillfället i akt att ta sig en ordentlig och självkritisk funderare på sitt beteende.

söndag, september 23, 2007

Rojas och yttrandefrihetsuppfattningar hos svenska muslimer

Via Gudmundson ser jag att Mauricio Rojas återigen är på krigstigen. Han citerar ett stycke om yttrandefrihet ur texten Att förstå Islam, som är framtagen av den ständigt kontroversielle Mahmoud Aldebe, ordföranden för Sveriges Muslimska Förbund:

Islam ger åsikts - och yttrandefrihet åt alla medborgare i den islamiska staten, på villkor att denna rättighet utnyttjas för utbredningen av dygd och sanning och inte för spridningen av ondska och omoral. Den islamiska idén om yttrandefrihet är betydligt överlägsen den som är rådande i västerlandet.

Denna uppfattning har inte mycket med yttrandefrihet att göra och en sådan syn bör också kritiseras. Mill formulerar kritiken väl:

Även om någon åsikt tvingas till tystnad kan den, såvitt vi vet, vara riktig. Att bestrida detta skulle vara att tillmäta oss själva ofelbarhet. [..] Även om den åsikt som nedtystas är en villfarelse, kan den dock innehålla och innehåller mycket ofta en viss grad av sanning. [..] Det kan tänkas att den vedertagna åsikten inte blott är sann utan rymmer hela sanningen. Men om den inte får röna och verkligen röner ett stort motstånd, kommer flertalet av dess anhängare att omfatta den blott som en fördom med föga insikt om eller känsla för alla de förnuftsskäl som den grundar sig på. [..] Den blir bara en dogm som bekänns med läpparna [..].

Åter till Rojas. Angående den mer medeltida uppfattningen om yttrandefrihet som framförs i Att förstå Islam, skriver han:
Så vitt jag kan bedöma delas denna syn bland muslimer med auktoritet i frågan.
Att Aldebe var den som stod bakom denna formulering borde ha tänt en varningslampa hos Rojas, såväl som hos Gudmundson, som brukar vara bra på att gräva fram information. Det skulle nämligen inte vara första gången Aldebes personliga uppfattningar retar upp andra muslimer, som inte alls delar hans åsikter.

Vad Rojas i sin tur baserar sin "bedömning" på är lite av ett mysterium, för hade han bara gjort sig besväret att kolla var den svenska paraplyorganisationen Sveriges Muslimska Råd står i yttrandefrihetsfrågan, så hade han kunnat läsa följande tydliga ställningstagande:

Yttrandefriheten är en grundläggande mänsklig rättighet som ska försvaras. Den ska inte inskränkas, snarare breddas. Vi muslimer är för yttrandefrihet - kanske mer än andra - just för att vi är en minoritet. [..] Vi manar alla debattörer att försvara mänskliga rättigheter - vari både religionsfrihet och yttrandefrihet ingår.
(min bold)

måndag, september 17, 2007

Den röst som efterfrågats

Inte bara svenska, utan även flertalet europeiska muslimska organisationer fördömer nu hoten. Bl.a. ska en fatwa utfärdas, som förklarar att hoten är haram. Det här mycket glädjande och ett mycket bra argument mot alla islamfientliga element som påstår att det aldrig hörs röster inom den muslimska världen mot hot och våld.

Vad vi ser nu kanske är början på slutet för den islamistiska fundamentalismen i dess olika former?

söndag, september 16, 2007

Motbjudande

Trenne motbjudande ting. Utan inbördes rangordning:

Nu visar det sig att anledningen till att Sofia Appelgren tvingades att sälja sin salladsbar, var att hon utsattes för riktiga hot. Det är ju inte svårt att räkna ut varifrån hoten kom ifrån..

Även om jag tvivlar, så hoppas jag innerligt att de fega ligisterna som skickade det anonyma hotbrevet åker fast.

Vilks och Ulf Johanson har nu fått prislappar på sina huvuden. Några svenska företag hotades också, lite som på köpet. Det är lika bra att ta i ordentligt med en gång kanske de tänker. Det är dock glädjande att muslimska organisationer fördömer hoten och att svensk media för en gångs skull visar lite råg i ryggen.

LO planerar att fira den ryska oktoberrevolutionen. Hur bisarrt är inte det? (Tipstack: BovikLiberal debatt.)

torsdag, september 13, 2007

J. S. Mill - även han ett barn av sin tid

Det var den inflytelserika filosofen J. S. Mill som med sin välkända "harmprinciple", tydligast uttryckte den grundläggande liberala uppfattningen att man är fri att göra vad man vill, så länge man inte inskränker någon annans frihet. Med hans egna ord, ur det klassiska verket On Liberty:

The sole end for which mankind are warranted, individually or collectively, in interfering with the liberty of action of any of their number, is self-protection. That the only purpose for which power can be rightfully exercised over any member of a civilized community, against his will, is to prevent harm to others. His own good, either physical or moral, is not sufficient warrant. He cannot rightfully be compelled to do or forbear because it will be better for him to do so, because it will make him happier, because, in the opinion of others, to do so would be wise, or even right...The only part of the conduct of anyone, for which he is amenable to society, is that which concerns others. In the part which merely concerns himself, his independence is, of right, absolute. Over himself, over his own body and mind, the individual is sovereign.
I samma skrift ger han också flertalet klassiska argument för yttrandefrihet, men vad som kanske är mindre känt är att Mill i samma bok ger uttryck för vissa åsikter som närmast kan beskrivas som koloniala eller t om rasistiska. För friheten ovan ska nämligen inte gälla
efterblivna samhällen där folket i sin helhet kan betraktas som omyndigt.
Vidare, återigen från den svenska översättningen:
Despotism är ett berättigat styrelsesätt när man har att göra med barbarer, förutsatt att målet är att förbättra dem [..]
Att Mill här är inkonsekvent i sin liberalism kan förmodligen förklaras med att han under en period av sitt liv innehade en hög position i det Ostindiska Kompaniet. Dessa koloniala tankegångar har vissa (*host* Tännsjö *host*) försökt göra billiga poänger på i sin kritik av liberalismen. Men hade Mills argument för att kvinnor ska ha samma rättigheter som män varit sämre, om det visade sig att Mill hade behandlat sin egna fru illa?

Knappast.

Om en viss person motsäger sig själv, i ord eller i handling, är inte intressant för att skapa sig en uppfattning i sakfrågan. Det är enbart den starkaste formuleringen av argumenten vi bör ta hänsyn till när vi värderar argumenten för och emot någon viss tes.

Det är tyvärr mycket sällan liberalismens kritiker gör sig det besväret.

måndag, september 10, 2007

fredag, september 07, 2007

Kan kunskap vara icke önskvärd?

I detta inlägg frågar sig Gudmundson om Försäkringskassan försöker mörka politiskt känsliga uppgifter i sin rapport (pdf) om felaktiga utbetalningar inom socialförsäkringen. Eftersom försäkringskassan väljer att inte redovisa ursprungsland, "då det totala antalet ärenden är för lågt". Med flera tusen fall verkar den motiveringen vara lite svajjig, minst sagt. Gudmundson anser då att detta kan misstänkliggöra hela verksamheten.

Dennis tycker att detta är att fiska i grumliga vatten och jämför det med Mauricio Rojas tveksamma utspel på DN Debatt för två år sedan. Jag håller med om att Rojas utspel var märkligt, främst för att han uttalade sig om en rapport som inte hade släppts än, och för att han i sin politikerroll spekulerade i vetenskapliga frågor han inte riktigt verkade känna till.

Dennis har också rätt i att det inte är försäkringskassans uppgift att göra någon analys av dessa data. Ännu mindre att komma till några normativa slutsatser av sådan information. Men är det ett skäl till att inte redovisa informationen över huvud taget?

Risken finns förstås att information plockad ur sitt sammanhang kan utnyttjas av främlingsfientliga krafter av olika slag. Även om den risken inte ska ignoreras, så tycker jag dessa argument, av författarna till BRÅ-rapporten 2005:17 (pdf) väger tyngre:

Brå har dock gjort bedömningen att en kunskapsbaserad bild av svenskars och invandrares brottslighet är bättre än en som är grundad på gissningar och personliga uppfattningar. Avsaknad av aktuella fakta om brottsligheten bland utrikes födda och deras barn underlättar att myter skapas och befästs. Om den registrerade brottsligheten visar sig vara hög i några grupper av utlandsfödda så försvinner inte problemen om man inte belyser dem och talar öppet om dem. En korrekt bild av problemens omfattning och utveckling torde i stället vara den bästa grunden för att analysera förhållandena och förbättra alla invånares förutsättningar att fungera väl i Sverige, oavsett etnisk härkomst.


Om viss information inte tillåts i samhället, så ökar det bara risken för att ljusskygga krafter kan nära sina tankar om en samhällelig konspiration för att undertrycka sanningen de tror sig sitta inne med.

torsdag, september 06, 2007

Ska jag vara orolig nu?

Jag har sagt det förrut och jag säger det igen: Välfärdstaten raserar kärnstaten. Samtidigt som Putins tunnor skramlar mer än på länge, så passar Sverige på att rusta ner drastiskt (samtidigt som man som vilken socialdemokratisk regering som helst, inför vårdnadsbidrag med jämställdhetsbonus).

Är det klokt med dessa militära nedskärningar?

Det är svårt för en icke insatt att avgöra, men när vår ÖB anser att besparingarna är "förödande" och försvarsministern avgår i protest mot dessa nedskärningar så börjar man i alla fall att fundera.

Att Reinfeldt och hans lojala nu ägnar sig åt damage control var väntat, men vem lyckas de övertyga?