fredag, december 11, 2009

Ett kommunistiskt paradis?

När jag läste Peter Santesson-Wilsons mycket underhållande julnovell om Trollhättan, så kom jag att tänka på den där delstaten i Indien som socialister alltid brukar dra upp som exempel på fungerande kommunistisk ekonomisk politik.

Ni har säkert hört namnet förr: Kerala.
I vilken utsträckning är då Kerala kommunistiskt? Jag låter Mats Wingborg, skribent i den socialistiska tidskriften Clarté svara på den frågan:
Att Kerala för närvarande styrs av en kommunistledd allians betyder dock inte att Kerala är kommunistiskt eller ens socialistiskt. Det finns ingen likhet med den allomfattande planekonomin i det forna Sovjetunionen eller i Maos Kina. Vid sidan av den offentliga sektorn upprätthålls den fria marknaden. Även utländska företag är välkomna att etablera sig. Den politik som CPI(M) faktiskt för, tillsammans med sina allierade, skulle kanske bäst kunna karakteriseras som socialdemokratisk, en parlamentarisk rörelse med målet att bygga upp en generell välfärd.

Det låter ungefär som Sverige det.

onsdag, december 02, 2009

Kan filosofin rättfärdigas?


Denna seriestrip (klicka på bilden om den är svårläst) är både rolig och har sina poänger.

Kan filosofin fylla någon funktion bortom navelluddspillandet? Birgitta ForsmanForskning och Framstegs blogg skriver i ett läsvärt inlägg om hennes syn på filosofins nytta. Hennes syn råkar till stor del sammanfalla med min:
Filosofi är framför allt systematiserat förnuft, kritiskt tänkande. Att peka på oklara begrepp, ologiska resonemang och över huvud taget ställa obekväma frågor måste vara filosofens främsta uppgift. Det handlar om intellektuell renhållning. Ingen annan disciplin än filosofin har till uppgift att ta sig an detta. Att städa upp i andras intellektuella moras kanske inte är en så attraktiv syssla, men den behöver utföras.

Precis som jag, anser hon att det största problemet är "oklarhet" och "dimmigt tänkande", vilket återigen ger mig en ursäkt att citera en annan favorit:
Vad du ej klart kan säga vet du ej:
med tanken ordet föds på mannens läppar:
det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta.
Så det så.