måndag, mars 31, 2008

Marknad och moral

För två veckor sedan gästade jag en konferens anordnad av Ratio på temat marknad och moral. Först ut var amerikanaren Daniel Klein, som höll ett föredrag på temat hur marknader kan upprätthålla och garantera kvalitet. Han ansåg att det fanns en efterfrågan på garantier ("assurances"), något som marknaden kan tillhandahålla, inte minst via olika konsumentföreningar. Tänkbara exempel kan exempelvis vara Sveriges Konsumenter (som ger ut den användbara tidningen Råd och Rön) och Stiftelsen för insamlingskontroll, som granskar och godkänner organisationer som arbetar med välgörande ändamål av olika slag. Garantier och kvalitetssäkring implicerar således inte statlig inblandning, om det nu var någon som trodde det.

Efter det höll Niclas Berggren ett intressant föredrag, som baserades på hans och Henrik Jordahls artikel Free to Trust? Economic Freedom and Social Capital. Huvudtesen var att marknadsekonomi, och i synnerhet dess nödvändiga aspekt i form av rättstaten är någonting som bidrar till att skapa tillit människor emellan. I sin studie fann de en statistiskt signifikant positiv korrelation mellan graden av ekonomisk frihet, speciellt i formen av en fungerande rättstat och ett skydd av äganderätter, å ena sidan och tillit å andra sidan. Eftersom man vet att tillit korrelerar med flera andra variabler, som ginikoefficienten, andelen gymnasieutbildade osv, så hade man utfört en regressionsanalys för att se om korrelationen bestod när man tog hänsyn till redan kända samband. Vilket det gjorde.

I en artikel från den alltid lika läsvärda The Economist, diskuteras ett angränsande ämne; nämligen sambandet mellan konceptet "Rule of law" och ekonomisk tillväxt samt välstånd. Konklusionen inom detta unga forskningsfält verkar vara att det finns ett mycket starkt samband mellan "Rule of law" och välstånd, men att det är svårare att slå fast att "Rule of law" också ger ekonomisk tillväxt på kort sikt. Bortsett från det instrumentella argumentet att en fungerande rättstat kan skapa tillit, välstånd och eventuellt också ekonomisk tillväxt, borde det ändå vara uppenbart att "Rule of law" har ett egenvärde.

Eftermiddagen avslutades med en paneldebatt mellan Urban Karlström, statssekreterare på finansdepartementet, Ebba Lindsö, VD för Respect och Mats Qviberg på temat om företagarnas moraliska ansvar, och om det behövs mer lag och moral inom näringslivet. Samt om diverse företagsskandaler och redovisningsfusk utgör en regel eller ett undantag. Det hela var upplagt för en intressant konflikt, men tyvärr tyckte jag nog att debatten blev ganska lam. När man inte höll med varandra så utvecklades inte meningsskiljaktigheterna till några vidare utläggningar.

Oavsett detta var det en mycket givande eftermiddag, och förutom intressanta föredrag, så fick man även med sig två böcker hem. Speciellt antologin om marknad och moral ser jag fram emot att läsa.

torsdag, mars 27, 2008

Another one bites the dust

Nyss återkommen från en underbar påskhelg i Florens noterar jag att ett till litet steg i rätt rikting har tagits.

måndag, mars 17, 2008

Skatteverket: "Skatt ska innebära tvång"

Enligt en specialregel så kan den som arbetat utomlands mer än sex månader och betalat skatt i det landet, slippa göra det i Sverige. Fast bara om tvång föreligger. Annars gills det inte enligt Skatteverket.

Skönt med lite klarspråk från maktens hantlangare för en gångs skull.

söndag, mars 16, 2008

Avskaffa anställningsskyddet- för allas skull!

I en bilaga till Långtidsutredningen, så analyseras vad som är viktigast för att stimulera den ekonomiska tillväxten i landet på sikt. Även om utbildningssatsningar kan öka produktiviteten, så innebär fler studenter också att antalet arbetade timmar blir lägre än annars. Samtidigt slår man fast att något som direkt skulle ge positiva effekter på den ekonomiska tillväxten vore att bättre ta vara på alla utlandsfödda som lever här i Sverige.

Nyligen har också Institutet för näringslivsforskning släppt studien Effekter av anställningsskyddet- Vad säger forskningen? Där konstateras inte bara att ett starkt anställningsskydd bidrar till minskad produktivitet, utan även att en arbetsmarknad präglad av omfattande regleringar sänker sysselsättningsgraden för ungdomar och, ja, gissa vilka?

Jo du gissade förmodligen rätt: Invandrare.

Man behöver knappast vara raketforskare eller ens professor i Nationalekonomi för att lägga ihop ett och ett här. Så inte nog med att det finns ett starkt moraliskt argument för att avskaffa en statlig struktur som fungerar diskriminerande mot invandrare, utan det finns nu även ett krasst nationalekonomiskt argument.

Åtminstone det sistnämnda tycker jag att Anders Borg och hans vänner på regeringskansliet borde kunna ta till sig.


(Tack till Niclas Berggren för länken ovan)

lördag, mars 08, 2008

Kristna kan de med

Efter publiceringen av Rondellhunden har mordhoten mot Vilks duggat tätt. Så nu när Östgöta Correspondentens chefredaktör, Ola Sigvardsson publicerade en uppmärksammad affisch där en satansfigur bajsar på Jesus, så kan man förmoda att någon kristen kände att de inte ska vara sämre de. Vem vet, det kanske är en fantasifull tolkning av Jesus Bergspredikan.

Varför har vissa religiösa människor så svårt att följa sina egna religiösa doktriner?

torsdag, mars 06, 2008

Fores

I tisdags kväll hade Liberala Gruppen bjudit in Martin Ådahl, som numer driver den nya gröna och liberala tankesmedjan Fores. Ådahl är kanske mest känd för att han var en av grundarna tillika den f d politiska chefredaktören på tidningen Fokus.

Under kvällen höll han ett inspirerande föredrag, där han förklarade hur han tänkte sig att Fores skulle organiseras, utvecklas samt vilken funktion tankesmedjan skulle ha i samhället framöver. Ett nyckelord var hög vetenskaplig trovärdighet, och även om jag inte tror det var avsiktligt, så gick det möjligtvis att tolka in ett distanstagande eller en liten gliring mot tankesmedjan Timbro. Åtminstone verkade Timbros representant Fredrik Segerfeldt ha uppfattat det så, då han efteråt kände sig nödgad att försvara sig med att de minsann också hade publicerat seriösa och namnkunniga forskare på Timbro.

En av våra huvuduppgifter inom de närmsta fem-tio åren, förklarade Ådahl, kommer bli att ta hand om utmaningarna från den globala uppvärmningen och globaliseringen. Fores roll kommer bl a bestå i att knyta till sig och publicera duktiga forskare inom detta område. De har redan knutit till sig en imponerande skara forskare och professorer till sitt vetenskapliga råd och det märktes tydligt att Ådahl är både driven och väl insatt inom miljöområdet. Det ska bli spännande att se hur det hela utvecklar sig. Det bådar mycket gott än så länge.

Andra som var där den kvällen var Anna Bergkvist, Christoffer Järkeborn och Hanna Wagenius (underbart val av bloggnamn förresten- me like).

måndag, mars 03, 2008

Vad är Rädda Barnen rädda för?

För ett tag sedan skrev jag ett inlägg som var kritiskt till hur Rädda Barnen hade handskats med Pernilla Ouis forskningsresultat. Döm om min förvåning när det dimper ner ett svar från Rädda Barnens biträdande Generalsekreterare Gunnar Löfberg i mitt kommentarsfält. Repliken är innehållsmässigt i stort sett identisk med den som publicerades i Sydsvenskan och går ut på att Oius slutsatser saknar täckning i materialet, samt att de hade varit överens om strykningarna av hälften av hennes text. Rädda Barnen hävdar vidare att det "var av omsorg om sin integritet som forskare de ville stryka i Pernilla Ouis text, inte av feghet". Men erkänner samtidigt att forskarna "tar i sin forskargärning mycket stora risker."

Jaså? Vilka risker då? Tala ur skägget Gunnar Löfberg.

Nu förnekar jag inte att de andra forskarna tycker detta, men det hela ställs i ett helt annat ljus när man tar del av mejlväxlingen mellan Pernilla Ouis och Rädda Barnen, som går att läsa hos Nima Daryamadj. Där framgår det tydligt och klart att Rädda Barnen inte vill publicera saker "som kan uppfattas som stötande" eller "polariserande".

Delvis tror jag det handlar om att Rädda Barnen inte kan hålla två tankar i huvudet samtidigt. De verkar tro att man från vissa forskningsresultat kan dra en normativ slutsats om moraliskt ansvar. Man behöver nog inte känna till Humes lag för att inse att det aldrig handlat om ansvar eller något slags skuldbeläggande. Det handlar om att inte censurera forskning bara för att den är politiskt obekväm.

Aje Carlbom, forskare och lärare vid Malmö högskola konstaterar att denna typ av självcensur som Rädda Barnen ägnar sig åt inte gagnar någon, och att den etiskt relevanta frågan är hur man tror att detta beteende gagnar de barn som verkligen har det svårt.

Pernilla Oius har också replikerat på anklagelserna ovan och anser att de inte alls var överens om strykningarna av hennes text och att de ljuger med avseende på att hon skulle ha angett islam som förklaringsmodell till våldet. Kan det här vara ett upplägg från Rädda Barnen som syftar till att antyda att Ouis är islamofob? En strategi som är synnerligen effektiv för att förstöra en rationell diskussion.

Med all säkerhet är inte sista ordet sagt i denna debatt, men om någon part i denna fråga har obesvarade frågor att bemöta, så är det Rädda Barnen.