måndag, mars 31, 2008

Marknad och moral

För två veckor sedan gästade jag en konferens anordnad av Ratio på temat marknad och moral. Först ut var amerikanaren Daniel Klein, som höll ett föredrag på temat hur marknader kan upprätthålla och garantera kvalitet. Han ansåg att det fanns en efterfrågan på garantier ("assurances"), något som marknaden kan tillhandahålla, inte minst via olika konsumentföreningar. Tänkbara exempel kan exempelvis vara Sveriges Konsumenter (som ger ut den användbara tidningen Råd och Rön) och Stiftelsen för insamlingskontroll, som granskar och godkänner organisationer som arbetar med välgörande ändamål av olika slag. Garantier och kvalitetssäkring implicerar således inte statlig inblandning, om det nu var någon som trodde det.

Efter det höll Niclas Berggren ett intressant föredrag, som baserades på hans och Henrik Jordahls artikel Free to Trust? Economic Freedom and Social Capital. Huvudtesen var att marknadsekonomi, och i synnerhet dess nödvändiga aspekt i form av rättstaten är någonting som bidrar till att skapa tillit människor emellan. I sin studie fann de en statistiskt signifikant positiv korrelation mellan graden av ekonomisk frihet, speciellt i formen av en fungerande rättstat och ett skydd av äganderätter, å ena sidan och tillit å andra sidan. Eftersom man vet att tillit korrelerar med flera andra variabler, som ginikoefficienten, andelen gymnasieutbildade osv, så hade man utfört en regressionsanalys för att se om korrelationen bestod när man tog hänsyn till redan kända samband. Vilket det gjorde.

I en artikel från den alltid lika läsvärda The Economist, diskuteras ett angränsande ämne; nämligen sambandet mellan konceptet "Rule of law" och ekonomisk tillväxt samt välstånd. Konklusionen inom detta unga forskningsfält verkar vara att det finns ett mycket starkt samband mellan "Rule of law" och välstånd, men att det är svårare att slå fast att "Rule of law" också ger ekonomisk tillväxt på kort sikt. Bortsett från det instrumentella argumentet att en fungerande rättstat kan skapa tillit, välstånd och eventuellt också ekonomisk tillväxt, borde det ändå vara uppenbart att "Rule of law" har ett egenvärde.

Eftermiddagen avslutades med en paneldebatt mellan Urban Karlström, statssekreterare på finansdepartementet, Ebba Lindsö, VD för Respect och Mats Qviberg på temat om företagarnas moraliska ansvar, och om det behövs mer lag och moral inom näringslivet. Samt om diverse företagsskandaler och redovisningsfusk utgör en regel eller ett undantag. Det hela var upplagt för en intressant konflikt, men tyvärr tyckte jag nog att debatten blev ganska lam. När man inte höll med varandra så utvecklades inte meningsskiljaktigheterna till några vidare utläggningar.

Oavsett detta var det en mycket givande eftermiddag, och förutom intressanta föredrag, så fick man även med sig två böcker hem. Speciellt antologin om marknad och moral ser jag fram emot att läsa.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Det första ämnet har vi diskuterat en hel del på vof.se, det andra har jag inte satt mig djupare in. Men det gläder mig att även liberaler har börjat förstå vikten i regressionsanalyser istället för att peka på diverse korrealationer som går att hitta på alla möjliga sätt och vis, för att sedan tråka ut kritikerna med banala upprepningar av det som redan bemötts.

Sen har jag en fråga. Vad menar du med att det är uppenbart att rättsväsendet skulle ha ett egenvärde?

Marcus sa...

Även om wikipedia verkar sätta likhetstecken mellan rättsväsendet och "Rule of law" (jmfr den engelska och svenska versionen av artikeln), så syftar jag mer specifikt på den aspekt av "Rule of law" som innebär att alla är lika inför lagen, ingen står så att säga ovanför lagen. Det är en grundläggande rättviseprincip, som jag tycker har ett egenvärde.

Anonym sa...

Intressant! Ska suga lite på det här, och återkommer med mer kommentar.

(Halvt off topic: Lite märkligt att den svenska wiki-artikeln likställer "Rule of Law" med rättsväsendet i största allmänhet, när vi har det mer specifika begreppet "Lagstyre" som en mer exakt motsvarighet.)

Marcus sa...

Ja, jag reagerade också på just det. Det känns som konceptet "Rule of law" täcker in mer. Ett land kan ju ha ett rättsväsende, utan att man har "Rule of law".