söndag, mars 16, 2008

Avskaffa anställningsskyddet- för allas skull!

I en bilaga till Långtidsutredningen, så analyseras vad som är viktigast för att stimulera den ekonomiska tillväxten i landet på sikt. Även om utbildningssatsningar kan öka produktiviteten, så innebär fler studenter också att antalet arbetade timmar blir lägre än annars. Samtidigt slår man fast att något som direkt skulle ge positiva effekter på den ekonomiska tillväxten vore att bättre ta vara på alla utlandsfödda som lever här i Sverige.

Nyligen har också Institutet för näringslivsforskning släppt studien Effekter av anställningsskyddet- Vad säger forskningen? Där konstateras inte bara att ett starkt anställningsskydd bidrar till minskad produktivitet, utan även att en arbetsmarknad präglad av omfattande regleringar sänker sysselsättningsgraden för ungdomar och, ja, gissa vilka?

Jo du gissade förmodligen rätt: Invandrare.

Man behöver knappast vara raketforskare eller ens professor i Nationalekonomi för att lägga ihop ett och ett här. Så inte nog med att det finns ett starkt moraliskt argument för att avskaffa en statlig struktur som fungerar diskriminerande mot invandrare, utan det finns nu även ett krasst nationalekonomiskt argument.

Åtminstone det sistnämnda tycker jag att Anders Borg och hans vänner på regeringskansliet borde kunna ta till sig.


(Tack till Niclas Berggren för länken ovan)

10 kommentarer:

Anonym sa...

Svenskt Näringsliv i olika former och organisationer ständigt arbetat för att ta bort anställningsskyddet.

Det är klart att Institutet för näringslivsforskning forskar i en riktning som är Svenskt näringslivs agenda. Det behöver man ju inte vara raketforskare för at förstå....

Marcus sa...

Haha, touché Bengt!

Anonym sa...

Det är en medveten socialdemokratisk strategi att på olika sätt gömma undan hur mycket skatt man betalar och hur stor andel av denna som direkt går till att försörja andra (slöa) människor.

Tänk er om det istället stod på skattsedeln:

"Per Johansson och hans familj tackar dig för att du har försörjt dem senaste året, inklusive att betala deras skatt för nyttjande av samhällets resurser. De ser också fram emot att få statens hjälp att stjäla dina pengar nästa år."

Kristdemokraterna har för en gångs skull gjort något bra och gått ut i media och krävt att arbetsgivaravgifterna skall betraktas som den skatt de är och återfinnas på lönesedeln.

Bengt: Naturligtvis skall Svenskt näringslivs rapport betraktas som partsinlaga. Även statliga utredningar skall betraktas som partsinlagor, av socialdemokraterna :-)

Anonym sa...

Vetenskapare: Du kan väl inte anse att statliga utredningar som en borgerlig regering har efterfrågat skall anses som en socialdemokratisk partsinlaga?

Jag tycker nog att vi behöver se över byråkratin och regler för mycket små företag. Arbetsrätten bör vara kvar. Jag tycker inte att vi ska göra arbetare rättslösa. Vi behöver en bättre kvalitet och viljestarka arbetare och företagare för att klara den globala konkurrensen...

Anonym sa...

Jodå, nästan alla åsikter som yppas av staten skall betraktas som socialdemokratiska partsinlagor av det enkla skälet att det i Sverige, med marginaliserade undantag, bara finns socialdemokratiska partier.

Endast socialdemokratiska åsikter är rumsrena i TV och radio, och i stor utsträckning även i dagstidningarna.

Vi behöver inte "se över" arbetsrätten. Vi behöver revolutionera den. Varför skall slöa människor åka snålskjuts på de ambitiösa?

Marcus sa...

I princip håller jag med dig i mycket av det du skriver vetenskaparen, men jag anser faktiskt inte att alla bidragstagare kan klassificeras som "slöa". Den analysen är inte så värst nyanserad. Bättre kan du. :-)

Anonym sa...

Jag tror inte jag skrev att *alla* bidragstagare är slöa. Hur kom du till den slutsatsen?

Anonym sa...

Jag undrar stilla vilka som är de "slöa" människorna? i "Varför skall slöa människor åka snålskjuts på de ambitiösa?"

Om man ska tro Regeringen så är det de som "fuskar" med vabb snarare än med skatt...

Vilka ska jagas?

Jag ser hellre att vi jagar skattebrottslingar med miljonvinster än ensamma mammor...men det är bara mina 25 öre..

Anonym sa...

Menar du att det inte finns slöa människor som parasiterar på de ambitiösa?

Du har svalt Sosse-språket med hull och hår Bengt :-) Det är inte att "jaga" att kräva att människor gör rätt för sig!

För övrigt har jag inte sagt att "ensamma mammor" skall jagas hårdare än "miljonskattefuskare", så jag skulle uppskatta om du inte insinuerar detta.

Marcus sa...

vetenskapare: du har rätt, det skrev du inte. Ditt påstående var okvantifierat, så jag borde bett dig precisera dig istället.