fredag, september 07, 2007

Kan kunskap vara icke önskvärd?

I detta inlägg frågar sig Gudmundson om Försäkringskassan försöker mörka politiskt känsliga uppgifter i sin rapport (pdf) om felaktiga utbetalningar inom socialförsäkringen. Eftersom försäkringskassan väljer att inte redovisa ursprungsland, "då det totala antalet ärenden är för lågt". Med flera tusen fall verkar den motiveringen vara lite svajjig, minst sagt. Gudmundson anser då att detta kan misstänkliggöra hela verksamheten.

Dennis tycker att detta är att fiska i grumliga vatten och jämför det med Mauricio Rojas tveksamma utspel på DN Debatt för två år sedan. Jag håller med om att Rojas utspel var märkligt, främst för att han uttalade sig om en rapport som inte hade släppts än, och för att han i sin politikerroll spekulerade i vetenskapliga frågor han inte riktigt verkade känna till.

Dennis har också rätt i att det inte är försäkringskassans uppgift att göra någon analys av dessa data. Ännu mindre att komma till några normativa slutsatser av sådan information. Men är det ett skäl till att inte redovisa informationen över huvud taget?

Risken finns förstås att information plockad ur sitt sammanhang kan utnyttjas av främlingsfientliga krafter av olika slag. Även om den risken inte ska ignoreras, så tycker jag dessa argument, av författarna till BRÅ-rapporten 2005:17 (pdf) väger tyngre:

Brå har dock gjort bedömningen att en kunskapsbaserad bild av svenskars och invandrares brottslighet är bättre än en som är grundad på gissningar och personliga uppfattningar. Avsaknad av aktuella fakta om brottsligheten bland utrikes födda och deras barn underlättar att myter skapas och befästs. Om den registrerade brottsligheten visar sig vara hög i några grupper av utlandsfödda så försvinner inte problemen om man inte belyser dem och talar öppet om dem. En korrekt bild av problemens omfattning och utveckling torde i stället vara den bästa grunden för att analysera förhållandena och förbättra alla invånares förutsättningar att fungera väl i Sverige, oavsett etnisk härkomst.


Om viss information inte tillåts i samhället, så ökar det bara risken för att ljusskygga krafter kan nära sina tankar om en samhällelig konspiration för att undertrycka sanningen de tror sig sitta inne med.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Fast jag skrev ju i en kommentar att jag kunde tänka mig att BRÅ gjorde en analys. Min poäng var att Försäkringskassans rapport inte ger en korrekt bild problemens omfattning och utveckling.

Marcus sa...

Nej, det är möjligt, men jag ser inte att en framställning blir bättre om man tar bort mer information. Det motsatta borde gälla.

I vilket fall, så ser jag inte att Gudmundsons påpekande är att fiska i grumliga vatten, som Rojas med större fog kan anses ha gjort.

Som jag påpekade i kommentarerna på din blogg, så utan denna information, så kan ju inte BRÅ göra en analys. Vilket du tydligen kan tänka dig om jag förstått dig rätt ovan.

Anonym sa...

För mycket information kan också gömma vital information så det är inte alls sagt att ju mer information desto bättre.

Det kan bli som att leta efter en nål i en höstack.

Hade jag varit försäkringskassan. Hade jag gett ut en lunta på 500 sidor med information samtidigt...