måndag, juli 20, 2009

Selektiv varseblivning

I senaste numret av idétidskriften Liberal debatt ger jag en liten känga åt liberala "klimatskeptiker" för deras osunda hållning i klimatfrågan.

"Att förneka vetenskapliga resultat och den verklighet som vetenskapen beskriver är dock inte ett helt nytt fenomen ens bland liberaler. George Reisman menar exempelvis i sitt mastodontverk Capitalism att det är en ”grön myt” att ozonskiktet skadas av freoner, uppenbarligen lyckligt ovetande om hur välundersökt och belagt detta fenomen är."

Artikeln i sin helhet kan också läsas på
Uppsalainitivets blogg.

9 kommentarer:

Olle H sa...

Tack Marcus för värdefullt bidrag till Uppsalainitiativet (och till Liberal Debatt). Man kan bara önska att du finner någon väg att nå ännu större publik med ditt välformulerade budskap.

Marcus sa...

Olle H: Tack själv för din kommentar. Man kan med fördel även ta del av din egen artikel tycker jag.

Johan Richter sa...

Bra skrivet!

Marcus sa...

Tack Johan!

lucas sa...

Mycket trevlig och träffande artikel. Här är en intressant länk till en bloggpost av Reisman.

http://georgereisman.com/blog/2007_07_01_archive.html

Marcus sa...

Tack lucas! Är det lucas från liberal debatt-forumet?

Noterar att Reisman fortsätter i samma stil som tidigare..

magnus sa...

Det intressanta med den undersökning du nämner i din artikel är väl att jag, som "klimatskeptiker" (vilket dumt ord!), också svarar "ja" på de två frågorna i den undersökningen och således stöder att klimatlarmet är riktigt... eller? Nej, frågorna är inte relaterade till om klimatlarmet är riktigt.

Jag är väl insatt i forskning som rör inverkan på jordens temperatur från såväl CO2, landanvändning som mycket annat!

Klimatet har jag kapacitet att diskutera samt att övertygande visa inte kontrolleras av våra utsläpp av CO2, så du får gärna trigga mig att utveckla det.

Men vad anser du om det IPCC-folk på Hadley CRU skrivit i den mail-konversation som hackats, såsom t ex detta av en Phil (troligen Jones)...

Är det övertygande om en ledande person på Hadley Center för klimatforskning ser till att sätta editorer från egna organisationen i de vetenskapliga tidskrifter för att man avser att publicera kontroversiella rapporter?

magnus sa...

Apropå ozonskiktet är effekten i s a s mikromiljö väl känd och jag var en som lobbade aktivt för åtgärder, men det du skriver är inte längre korrekt.

Se t ex denna Nature-artikel från 2007.

Intressant beträffande rapporten och ämnet här.

Marcus sa...

Magnus, två frågor:

1) Är du klimatforskare?

2) Angående ozonfrågan, artikeln är från 2007 och de skriver att resultaten behöver ytterligare konfirmering. Känner du till om det skett än?