söndag, augusti 03, 2008

Freud kanske inte hade så fel ändå?

Enligt psykoanalysens fader Sigmund Freud så har vi människor en mängd försvarsmekanismer för att skydda psyket från saker som vi inte riktigt vill ta itu med. Exempelvis kan en homosexuell förtränga sin läggning och istället kompensera detta genom att agera överdrivet heterosexuellt. Som ex-senator Larry Craig och alla andra män som hade sex med andra män samtidigt som de ivrigt förnekade sin homosexuella läggning.*

När Dr Alfred Kinsey släppte sin forskningsrapport på manlig sexualitet blev det stor uppståndelse. Framförallt då den slog fast att 46 % av männen någon gång under sitt vuxna liv hade reagerat sexuellt på personer av båda könen och att så mycket som 37 % av männen hade minst en homosexuell erfarenhet. Ett metodologiskt problem med Kinseys studie var att den byggde på frivilliga intervjuer vilket kan antas bidra till självselektion och ett icke-representativt urval.

Denna studie (pdf) är inte lika lätt att avfärda. Den bestod av en grupp homofobiska män och en grupp icke-homofobiska män som man lät kolla på både heterosexuell och homosexuell pornografi, samtidigt som man mätte omkretsen på penis. Alla reagerade fysiskt på den heterosexuella pornografin, men enbart de med uttalat negativa känslor mot homosexuella blev upphetsade av homosexuell stimuli!

Betyder detta att Freud var en vetenskapsman och att han teorier är vetenskapliga? Nej, skulle jag säga. Nu vet vi bättre. Det hela förklaras nog av det gamla ordspråket:
Även en blind höna kan hitta ett korn.

*För en annan rolig och mycket explicit illustration se denna sanslösa seriestrip.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Det har förstås varit välkänt inom den riktiga vetenskapen länge att Freud ljög och hittade på patienter.

Det har bara dröjt ett par decennier för dem som ägnar sig åt verksamheten han grundlade att ta in det (och en del gör det fortfarande inte).

Sådan är den, pseudovetenskapen, i all sin glans!

Anonym sa...

Så att jag blir fysiskt upphetsad av homoerotiska fantasier skulle vara ett tecken på att jag är homofob? Låter märkligt...

Marcus sa...

Christer Romson Lande: Hur kan du göra den tolkningen av det som står ovan? Sambandet var ju snarare det omvända: homofober blev upphetsade när de tittade på homoerotisk pornografi.