söndag, augusti 10, 2008

Vilse i den nationalekonomiska pannkakan

Skatter kan för nationalekonomer vara ett instrument för att korrigera för negativa externaliteter, olika kostnader som drabbar andra som inte var direkt involverade i det ekonomiska beslutet. Principiellt accepterar jag det synsättet. Till skillnad från mig så menar vissa att det per definition inte finns några marknadsmisslyckanden, eftersom allt i idealtillståndet bara är resultatet av människors fria handlingar.

Även i praktiken finns det fall som legitimerar statlig inblandning. Faktum är att hela idén bakom nattväktarstaten bygger på att man inte tror marknaden kan skapa rättvisa och säkerhet för alla. Även den globala uppvärmningen kan ses som ett exempel på marknadsmisslyckande.

Samtidigt är jag skeptisk till den anda av social ingenjörskonst där alla utfall som inte stämmer överens med de nationalekonomiska modellerna ska korrigeras med skatter eller statliga ingrepp. I två inlägg argumenterar således Fil dr Jonas Vlachos för skatter som han anser staten borde återinföra. I det första inlägget visar han att när familjeföretag går i arv så är inte alltid arvtagarna så bra företagsledare, vilket leder till kapitalförstörelse och effektivitetsförluster. Därför borde staten återinföra arvskatten.

Som den nationalekonomiska oskuld jag är har jag inget moraliskt problem med "effektivitetsförluster". Däremot så poängterade jag i kommentarsfältet att om man nu ska återinföra arvsskatten, så måste man givetvis också återinföra gåvoskatten. Detta höll dr Vlachos med om.

Statliga ingrepp har som bekant också baksidor. Så min följdfråga var då om det verkligen är önskvärt att bestraffa altruistiskt beteende? Skickar man då inte helt fel signaler till samhället?

Den frågan har fortfarande inte besvarats.

7 kommentarer:

Anonym sa...

Man kan ju tänka sig ett skattesystem som möjliggör skattefria gåvor till välgörande ändamål, men inte till de närmaste. Detta kräver förstås någon slags ackreditering för "stiftelser för välgörande ändamål" (tex cancerfonden). Det är väl inte omöjligt att genomföra i praktiken?

Marcus sa...

Man kan göra så, men det skulle inte vara rätt.. ;-)

Anonym sa...

Ursäkta att frågan inte besvarades när den ställdes (missade det i semesteryran). Jag anser att staten bör vara neutral. Ett borttagande av arvsskatten innnebär att man skattemässigt gynnar att kontrollen av företaget hålls kvar i familjen framför att det säljs på marknaden. Inte nog med att detta är moraliskt tvivelaktigt, det verkar även orsaka kapitalförstörelse.

Huruvida gåvosktten verkligen ska ses som en skatt på "altruistiskt" beteende är tveksamt. Det beror väl på hur och till vem gåvan ges. De flesta gåvor är troligen förskott på arv vilket inte uppenbart är särskilt altruistiskt. Varför ska lön beskattas men inte arv? Många arbetsuppgifter är betydligt viktigare för vår omgivning än uppgiften att vara någons arvtagare. Varför ska den ena uppgiften beskattas, men inte den andra?

Överhuvudtaget har jag lite svårt att bry mig om motivet bakom vissa handlingar och är mer intresserad av konsekvenserna. Annars hamnar man lätt i en situation där den mest självgode per definition är den som gör mest gott. Och det helt utan att analysera konsekvenserna av sina handlingar. En sådan "ignorance is bliss"-moral har jag svårt att se värdet av.

Slutligen: det kan finnas skäl att ta bort dessa skatter som uppenbarligen skapade en massa planering etc. Argumenten torde dock vara pragmatiska snarare än moraliska.

Marcus sa...

Hej Jonas, kul att du hittat hit och svarar! Du får likaledes ursäkta mitt sena svar. Jag blev pappa i måndags och det har varit ett par väldigt hektiska dagar den här veckan.

Så till dina argument:

"Jag anser att staten bör vara neutral. Ett borttagande av arvsskatten innnebär att man skattemässigt gynnar att kontrollen av företaget hålls kvar i familjen framför att det säljs på marknaden. Inte nog med att detta är moraliskt tvivelaktigt, det verkar även orsaka kapitalförstörelse."

Jag anser också att staten ska vara neutral, men har svårt att se hur en ytterliggare beskattning kan ses som ett uttryck för det. Neutral är den stat som lämnar sina medborgare i fred. En stat som tar ut en viss skatt är inte neutral, utan pro-aktiv. Och arvskatten är ju redan borta, så att införa den igen vore alltså ett ytterliggare ingrepp i våra liv. Om det nu är så att den icke-existerande arvsskatten råkar gynna att kontrollen av företaget hålls kvar i familjen ser jag inget problem med. De problem du nämner är "effektivitetsförluster" och "kapitalförstörelse".

Men för vem är detta problem?

Varför ska man inte få göra vad man vill med sin egendom? Du skriver själv på din blogg "att folk ska få förstöra sina tillgångar om de så önskar." Varför ska då detta inte gälla de som ärver?

"Huruvida gåvosktten verkligen ska ses som en skatt på "altruistiskt" beteende är tveksamt. Det beror väl på hur och till vem gåvan ges. De flesta gåvor är troligen förskott på arv vilket inte uppenbart är särskilt altruistiskt."

Diskussioner kring altruim är snåriga, inte minst eftersom allt beteende nästan alltid kan ges en förklaring utifrån egennytta, även när man gynnar andra än en själv. Men i så fall blir inte diskussionen så meningsfull. Då tycker jag följande definition, tagen från evolutionsbiologin är användbar: "an organism is said to behave altruistically when its behaviour benefits other organisms, at a cost to itself.". Både för definitionens breda användningsområde samt fokuset på beteende.

Givet denna definition faller både gåvor och arv innanför ramen för altruistiskt beteende. Att vi som människor förmodligen är genetiskt hårdkodade att bete oss mer altruistiskt gentamot våra närstående förändrar inte heller detta.

"Varför ska lön beskattas men inte arv? "

Jag anser inte att man bör beskatta någotdera. Så detta argument biter nog betydligt bättre på den som anser att man bör beskatta lön. ;-)

"Överhuvudtaget har jag lite svårt att bry mig om motivet bakom vissa handlingar och är mer intresserad av konsekvenserna."

Jag förstår. Konsekvenser är inte helt ointressanta ur ett etiskt perspektiv, det håller jag med om (även om jag inte är utilitarist). Men de konsekvenser som du själv tar upp som negativa ovan, ser jag inte som skäl nog att införa arvsskatten igen.

"Slutligen: det kan finnas skäl att ta bort dessa skatter som uppenbarligen skapade en massa planering etc. Argumenten torde dock vara pragmatiska snarare än moraliska."

Dessa pragmatiska skäl ser jag som grädde på moset. :-)

Marcus sa...

Får skylla på att jag inte sovit så mycket senaste dygnen, men jag måste korrigera mig själv på en punkt i kommentaren ovan. Jag skrev:"Givet denna definition faller både gåvor och arv innanför ramen för altruistiskt beteende."

Givetvis gäller detta bara gåvor. Det blir svårt att försvara att en död person har de "kostnader" som krävs för att definition ska var uppfylld.

Huvudpoängen kvarstår dock, eftersom det var gåvoskatten som jag anser är problematisk.

Anonym sa...

Grattis till barnet!

För att fatta mig kort ser jag nog skatteintäkter som nödvändiga. Alltså bör den beskattning som sker vara så neutral som möjligt, om inte motivet är att korrigera något. Om reavinstskatten varit noll hade jag alltså varit mer benägen att se arvsskatten avskaffad. I dagsläget skapar den dock en snedvridning mellan olika ägare. Samma sak gäller beskattning av gåvor. Givet att man beskattar arbete bör man rimligen beskatta gåvor.

Enligt vad jag förstått var ett viktigt motiv bakom avskaffandet av arvsskatten just att underlätta arvsskiften av företag. Eftersom det ofta antas att företagare själva vet vad som är bäst för företagande i allmänhet är det viktigt att visa på svagheterna i detta antagande. Företagare vet säkert vad som är bäst för dem personligen. Det är dock inte säkert att det är vad som är bäst för ett dynamiskt näringsliv i stort.

Marcus sa...

Tack för gratulationerna!

"Om reavinstskatten varit noll hade jag alltså varit mer benägen att se arvsskatten avskaffad."

Kanske kan vi då enas om att ta bort reavinstskatten istället? ;-)

"Det är dock inte säkert att det är vad som är bäst för ett dynamiskt näringsliv i stort."

Det förnekar jag inte. Det är väl där den sociala ingenjörskonsten kommer in, där man från ett uppifrånperspektiv ska styra och ställa "marknaden" till rätta..