torsdag, december 04, 2008

Bättre kan du Sanna

SvD´s ledarbloggs nu flitigaste skribent Sanna Rayman får inte riktigt till det idag då hon kommenterar debatten kring den omdebatterade fildelningslagen.

Hon menar att
Det vore synnerligen underligt om en borgerlig regering bestämde sig för att ge en lagstadgad del av äganderätten en käftsmäll.
Om upphovsrätten är en del av äganderätten, eller tvärtom ett statligt sanktionerat monopol som inskränker äganderätten, är just den frågan som det tvistas om. Utan att ta ställning i den frågan, så är det tydligt att Sanna avslöjar sin syn i och med sin formulering.

Floskler och plattityder haglar sedan vidare, tills hon med en analogi till cannabisrökning brister ut i följande:

Vad jag däremot inte kan förstå är när jag hör cannabisförespråkare tala ilsket om orättvisan i att jagas för hur de lever sitt liv.

Haschrökning är inte en livsstil. Fildelning är inte en livsstil. Strid och tala gärna för din sak, men är den saken olaglig, så måste du vara medveten om risken och beredd på rättssamhällets reaktion. Är du inte redo att ta konsekvenserna är det kanske bäst att du avstår från lagbrott.
Har man inte en liberal grundsyn som innebär att var och en borde få vara fria att göra vad de vill så länge man inte skadar någon annan, så kanske det är svårt att förstå cannabisrökarnas ilska. Eller fildelarnas för den delen.

Om haschrökning eller fildelning är en livsstil eller inte verkar helt irrelevant. Förmodligen skulle några miljoner rastafaris och kanske ännu fler fildelare inte hålla med Sanna om hennes analys, men helt klart är det i alla fall att respektive sysselsättning är en del av en livsstil.

Fildelare och cannabisbrukare är nog inte heller dummare än att de inser att olagliga sysselsättningar kan få konsekvenser. Men det är inte den plattityden som frågan gäller. Frågan är normativ.

Sannas slutsats är att man ska inte klaga, utan bara finna sig i rättsosäkra lagar:

Det är faktiskt inte svårt att undgå brev och skadeståndskrav från upphovsrättsinnehavare.
Det är bara att sluta fildela.
Återigen en ren plattityd. För vilken skyldighet har man att följa lagar man anser är omoraliska? Med vilken rätt ska diverse företag kunna kringgå grundläggande rättsprinciper? Med Sannas argument skulle man lika gärna kunna rättfärdiga apartheidpolitiken i det forna Sydafrika- Det är bara att sätta dig i din del av bussen.

6 kommentarer:

Anonym sa...

Intressant inlägg. Men är det så att den normalt knivskarpe Marcus, utan att han märker det, börjar glida mot ett naturrättsligt resonemang...?

I ett positivistiskt system finns inget övergripande skydd mot "omoraliska" lagar, utöver det allmänna rättsmedvetandet som ger medborgarna möjlighet att rösta bort den regering/riksdag som instiftar lagar man inte gillar.

Visst kan man bygga in spärrar som exempelvis grundlagar som kräver mer för att förändras(och tillhörande konstitutionsdomstol om man vill förstärka mekanismen ytterligare), eller ombesörja anslutning till internationella konventioner och så vidare, men till syvende och sist kommer aldrig begrepp som "moral" att kunna bli något annat än ett uttryck för tidsandan.

Och i slutändan kan lagstiftaren besluta om fildelning i vilken form som helst, och du har att finna dig i lagen, och ta konsekvensen om du bryter mot den. Gillar du den inte får du rösta fram en annan riksdag.

Alternativet är en ordning där en religon, torsuppfattning, liberal ideologi ;) eller något annat som fungerar som "suverän" blir det som överordnas lagstiftningen, och avgör vad som är "rätt" eller "fel".

Denna konstruktion slutar som regel tokigt om man ser till historien.

Marcus sa...

Leonidas:

Det är nog en korrekt observation att jag ofta delar liberala naturrättares faktiska normativa uppfattningar. Fast jag tar fortfarande avstånd från naturrätten per se, pga ohållbar ontologi. Förment objektiva och absoluta värden är inte min grej.

Även om jag är sympatiskt inställd till den rent deskriptiva aspekten av den positivistiska synen, så menar jag nog att den positivistiska rättsuppfattningen är normativt ohållbar. Detta eftersom vi skulle hamna i situationer där diverse drakoniska, för att inte nämna rent rasistiska apartheidlagar är moraliskt riktiga.

Så någon form av konstitution, helst också en tydligare maktdelning med en konstitutionsdomstol, för att balansera politikernas makt vore därför önskvärt.

Lyckligtvis är inte heller din slutsats att man står inför ett trilemma helt korrekt. Dvs antingen har man till att (1) följa lagen, (2) bryta den och ta konsekvenserna eller (3)rösta fram en ny Riksdag. Man kan också (4) bryta mot lagen och se till att inte åka fast. ;-)

Faktum är att det är förmodligen just det som kommer ske. Liknande lagar i exempelvis Danmark har visat sig vara helt tandlösa, och konsekvensen blir bara att fildelarna blir bättre på att sopa igen sina spår.

Och underminerar det inte tilltron till rättsstaten om vi inför lagar som i praktiken är verkningslösa?

Sanna Rayman sa...

"Om upphovsrätten är en del av äganderätten, eller tvärtom ett statligt sanktionerat monopol som inskränker äganderätten, är just den frågan som det tvistas om."

Ja och nej. Den diskussionen pågår och lär fortsätta pågå. Det har jag ingenting emot, tvärtom. Men den frågan kan inte lösas i Ipredlagen, vilket jag hoppas att du håller med mig om.

Som det ser ut och som jag skrev så håller faktiskt upphovsrätten och äganderätten varandra i hand. Att det finns en tvist och en filosofisk diskussion om huruvida detta är rätt är en annan sak. Men att skriva en lag som förhåller sig till ett annat lagligt scenario än det som råder vore mycket underligt.
Helt enkelt. Tills vi har en förändring på upphovsrättsområdet så är det olagligt att fildela pga upphovsrätten. Vad Ipred betyder är att det numera finns en konsekvens av det befintliga lagbrottet. Det är i allt väsentligt konsekvent.

Det fråntar dig inte rätten att ha en liberal grundsyn och tycka vad du vill om att cannabisrökande eller fildelning EGENTLIGEN bara borde vara lagligt förstås, men i detta nu är det inte så.

Frågan om livsstil är inte irrelevant. För de skapande näringarna är uppbyggda kring hur upphovsrätten ser ut nu. Att det finns visioner bland fildelarna kring hur det skulle kunna se ut i stället är inte samma sak som att den framtidsvisionen redan är här.
Tvärtom, till och med förutsättningen för fildelning är fortfarande att branschen/näringen ser ut som den gör.
Du gör det väldigt lätt för dig när du kör "så länge man inte skadar andra". Som om det vore fullständigt självklart när någon skadas och ej. Du vet lika väl som jag att detta aldrig är svartvitt oavsett vad som debatteras.

"Vilken skyldighet man har att följa lagar man finner omoraliska?"
Lustig fråga. Svaret torde vara att det är väl en smaksak och något man får förhandla med sig själv om.

Och emedan det säkert kommer att uppstå problem när lagen ska användas så tror jag att de misstagen och insikterna behöver göras om frågan ska röra sig framåt.

Privata bolag ska - efter domstolsbeslut få ut en information. Jag betvivlar starkt att de här ärendena kommer vara prioriterade. Våra domstolar är sjukt överbelastade. De ska göra en proportionalitetsbedömning. Där kommer vi få en praxisdiskussion som blir intressant. Därefter skickas ett brev och därefter kommer vi få ett antal fall som också kommer att generera ett antal praxisdiskussioner som sätter frågan i centrum. Bra.

Den här saken behöver drivas till sin spets och debatteras mer. Att Sverige skulle "gå före" och strunta i upphovsrätten (som är internationell) är inte realistiskt. En hel kreativ näring är uppbyggd kring en sorts upphovsrätt, det förändrar man inte i en handvändning. Och när man gör det bör det helst göras i "rätt" lag.

Att skivbolag och annat har agerat gammalmodigt och kramat ihjäl sin "gamla" marknad är förstås självklart. Men lika självklart är att fildelarna håller på att krama ihjäl sin fildelningsmarknad. Vad är det som säger att fildelning är framtiden?

För övrigt. Kryptera så är du safe ändå. Och man måste inte ha sina trådlösa nätverk öppna.
Det framstår för många som helt olösliga ting det här, men det är det ju inte.
Som sagt. Det är relativt lätt att undgå att bryta mot den här lagen. Det är till och med lätt att fortsätta bryta mot den om man prompt vill göra det.

Många mailar mig och påpekar att lagen medför att oskyldiga kommer att drabbas. Barnfamiljer som har öppna nätverk etc. Då tycker jag att vi gör så här.
OM det blir en barnfamilj som blir första paret ut att få brev från en upphovsrättsinnehavare så får vi väl stötta dem med en insamling till en rejäl och genomarbetad rättegång.

Jag är övertygad om att det finns tillräckligt med fildelarsolidaritet för en sådan övning. Jag fildelar förvisso inte själv men kan lätt tänka mig att hjälpa till om det blir vansinnestolkningar av lagen framöver. Dock tror jag att risken är något mindre för vansinnestolkningar här i Sverige just för att debatten varit så intensiv.

Jag tror att vi behöver tröska detta mer och jag tror att vi kommer få ett antal behövliga debatter om upphovsrätt och hur den ska se ut just via Ipredlagen och de rättsliga praxisproblem som kommer att uppstå av den. Learning by doing.

Det löser sig, jag har bara inte lika bråttom som du.

Anonym sa...

Föga förvånande är jag nog inne mer på Sannas pragmatiska syn än din Marcus... :-)

Det kan dock tilläggas att de som skriker högst är "kulturarbetare" som finansierar sin lekstuga med skattepengar.

Det klingar inte så lite falskt när man gnäller över att man inte kan göra film för att någon stjäl filmen, och sedan har ett filmstöd på flera miljoner från skattebetalarna, när endast en liten minoritet av befolkningen vill konsumera denna "kultur" av bristfällig kvalitet.

De har också under falska förespeglingar tillskansat sig ett par kronor varje gång jag använder diverse lagringsmedia för andra ändamål.

Saken är således ur ett moraliskt perspektiv långt ifrån kristallklar, men som Sanna säger: just nu är det olagligt. Basta!

Det blir dock spännande att se hur svenska domstolar tillämpar lagen. Det kommer att bli extremt svårt att ens göra troligt att en viss individ har laddat ner något, och svenska domstolar är av tradition mycket återhållsamma med skadestånd, så jag tror inte att man skall vara så orolig om man laddar ner.

Marcus sa...

Hej Sanna,

tack för ett ambitiöst svar!

"den frågan [om upphovsrätt och äganderätt] kan inte lösas i Ipredlagen, vilket jag hoppas att du håller med mig om. "

Jo jag håller med dig att den "filosofiska" frågan om hur man ska se på upphovsrätt inte kan lösas av lagstiftarna. Men samtidigt så kommer deras beslut bygga på någon underförstådd ståndpunkt i just den frågan. Frågan är då varför man okritiskt ska acceptera deras implicita ställningstagande.

Jag ifrågasätter inte heller "konsekvensen" av att det nu, i teorin åtminstone, kan bli straffbart med fildelning. Däremot har jag invändningar mot andra aspekter av lagen, som juristerna Schultz och Heidbrink formulerar bättre än mig.

Och det är väl just dessa aspekter som jag förmodar att de som hört av sig till dig med uppmaningen- Ni måste stå upp för vårt rättssamhälle. velat uppmärksamma. Med bakgrund av FRA-debaclet och hur illa regeringen skötte den frågan, så känns de integritetskränkande aspekterna som en långt viktigare fråga för ledarskribenter att kritiskt belysa, än att påpeka det självklara i att olagliga handlingar kan få konsekvenser.

Du har rätt i att frågan inte är svart/vit, men jag håller inte riktigt med dig när du säger att "förutsättningen för fildelning är fortfarande att branschen/näringen ser ut som den gör."

Det finns knappast utrymme att utveckla det argumentet här i kommentarsfältet, men om intresse finns så kan jag rekommendera
den här rapporten, som övertygande visar att de flesta intellektuella monopolen spelat ut sin roll. Patent på det medicinska området kan utgöra ett undantag dock.

Jag håller också med dig i att frågan behöver debatteras mer, men från ståndpunkten att Sverige inte ska överge upphovsrätten helt, följer inte att man hade behövt införa just den här IPRED-lagen. Du känner säkert redan till att det inte var ett tvingande direktiv från EU.

"Vad är det som säger att fildelning är framtiden?"

Det vet man förstås inte med 100% säkerhet, men trenden verkar ganska tydlig. Ett argument är att det är ett enormt effektivt sätt att öka den totala samhällsnyttan. Återigen får jag hänvisa till rapporten ovan för en utveckling av det argumentet.


"Det är relativt lätt att undgå att bryta mot den här lagen. Det är till och med lätt att fortsätta bryta mot den om man prompt vill göra det."

Det har du också rätt i, men det menar jag är ytterligare ett argument för att inte införa lagen eftersom tilltron till rättsstaten undermineras av att man stiftar lagar som man inte har någon särskild effekt.

Avslutningsvis tror jag också detta "löser sig". Frågan är bara hur och vilka integritetskränkningar vi är beredda att acceptera på vägen.

Marcus sa...

Vetenskapare:

Jag instämmer i din analys av skrikiga "kulturarbetare", men menar nog att det snarare är ett argument mot IPRED-lagen, än tvärtom.