söndag, november 30, 2008

Intetsägande etikprofessor

I gårdagens Brännpunkt så ställer sig etikprofessorn Carl-Henrik Grenholm negativ till "alltför stora" löneklyftor. En inte alltför ovanlig åsikt i jantelagens förlovade land.* Han menar att inkomstskillnaderna måste "hållas inom en nivå som framstår som rimlig". Rimlig enligt vem?

Grenholm hänvisar till Rättvisan med stort R, som om det vore något självklart vilka löneklyftor som kan accepteras utifrån denna hänvisning. Även om han aldrig skriver det rakt ut så är det uppenbart att han lånat synen från Rawls och hans teori om rättvisa. Precis som Rawls så lämnar hans abstrakta resonemang ingen som helst konkret vägledning i den fråga han argumenterar kring. Om han anser att dagens löneklyftor är oacceptabla så vill man ju gärna veta vilka nivåer som är acceptabla och vilka som ska avgöra det.

Vidare är inte heller Rawls syn på rättvisa den enda. Nozick, exempelvis, har en annan syn på rättvisa. Dessutom så visar det sig att synen på vad som utgör en "rättvis" fördelning varierar med hur abstrakt frågan är. Kanske är det just därför Grenholm väljer att vara så pass abstrakt i sina resonemang. Rättvisa i Grenholms tappning förefaller vara något närmast metafysiskt. Vilket kanske inte är så konstigt då han disputerade i teologisk etik.

Nä, jag säger som LO:s nya chefsekonom Lena Westerlund:
Politiker kan inte bestämma över bonussystem i privata bolag. Det är upp till ägarna.


*Innan någon besserwisser påpekar att jante minsann inte är något typiskt svenskt, utan har sitt ursprung i Danmark, så gör jag det själv.

2 kommentarer:

Robin Enhorn sa...

Har väl mycket att göra med att "rättvist" är ett nonsensord som kan betyda vad fan som helst.

Marcus sa...

Jag vet inte om det är ett "nonsensord", problemet är väl snarare (vilket du påpekar) att det kan betyda så många olika saker. Och om man inte preciserar hur man använder ordet så är det svårt att förstå vad som egentligen menas.