tisdag, oktober 20, 2009

Är detta ett blogginlägg?

Den icke bloggande statsvetarprofessorn Bo Rothstein, har nyligen skrivit ett långt men läsvärt blogginlägg om Elinor Ostrom.

Det finns dock en passage i texten som jag ställer mig undrande inför. Rothstein vänder sig kraftigt mot det som han benämner det "neoklassiska paradigmets förenklade rationalitetsantagande[]", som han vill ställa i ett motsatsförhållande till ett rationalitetsbegrepp där man också utgår från "
aktörernas bedömning av de andra aktörernas framtida agerande".

Vad jag inte förstår är varför den sistnämnda synen på rationalitet inte kan förenas med sedvanlig nyttomaximering och egenintresset? Varför skulle det inte skulle ligga i mitt egenintresse att ta hänsyn till andra aktörers framtida agerande innan jag själv agerar? Rothsteins kritik påminner om de som drar helt felaktiga slutsatser från Kahneman och Tverskys experiment. Ibland får man känslan av att kritiken är ett
utslag av en ideologisk position.

I vilket fall så har Ostroms bok Governing the Commons lyckats tränga sig förbi ett par böcker i att-läsa-högen.

3 kommentarer:

Dennis sa...

Jag såg häromdagen att boken precis har kommit ut på svenska.

Marcus sa...

Tack för tipset Dennis. Undrar om översättningen är bra? Ibland blir ju översättningar lite sisådär.

Kristian Grönqvist sa...

Bo tycker inte att folk kan tänka själv