onsdag, november 14, 2007

Socialliberalen Hayek?

I senaste Liberal debatt sågas DN´s Niklas Ekdal vid fotknölarna av den ideologiskt rakryggade Mattias Svensson. Huvudargumentet i den läsvärda artikeln Socialliberalen är ingen frihetsvän går ut på att socialliberalen i sitt vurmande för "pragmatism" i allt för stor omfattning förordar statliga "ovanifrån"-lösningar och därigenom blir en teknokrat och vän av förmynderi, istället för en frihetsvän.

Det ligger mycket i det Svensson skriver tycker jag och artikeln utmynnade också i en intressant debatt om olika typer av rättigheter och om hur begreppet "frihet" ska förstås. Jag kom in lite sent i detta och tänkte inte skriva mer om den frågan just nu, utan hoppas kunna återkomma med ett längre och mer genomtänkt inlägg i framtiden.

Precis som centerpartisten Sundevall ovan reser frågan om Nozick var en renlärig liberal (libertarian), skulle jag vilja resa frågan om den liberala ikonen F A Hayek också bör avfärdas som socialliberal, enligt Svenssons kriterier i sin artikel.

För i Hayeks klassiska bok Vägen till träldom som Svensson gärna refererar till skriver Hayek nämligen följande (sid 130-131):

Det finns ingen anledning till att ett samhälle, som nått samma välståndsnivå som vårt, inte skall garantera alla [en begränsad ekonomisk] trygghet, utan att den allmänna friheten äventyras. [..] det står utom allt tvivel att ett visst minimum av livsmedel och kläder och en någorlunda hygglig bostad, som räcker för att hälsa och arbetsförmåga inte skall riskeras, skall garanteras alla. [..] Det finns heller ingen anledning till att staten inte skall hjälpa de enskilda att gardera sig mot de vanligaste riskerna i livet, som få individer förmår skydda sig emot just därför att de är svåra att förutse. [..] Där [i frågan om sjukdom och olyckshändelser] är argumentet för att staten skall hjälpa till att organisera en omfattande socialförsäkring mycket starkt. [..] Till samma kategori hör också förstärkningen av tryggheten genom att staten ger bistånd åt offren för force majeure [..] och de återkommande vågorna av hög arbetslöshet som ledsagar [allmänna fluktuationer i ekonomin]. Detta är ju ett av vår tids allvarligaste och mest överhängande problem.

Om inte dessa tankegångar har en tydlig socialliberal prägel, så vet jag inte vad som har det. Jag tar här inte ställning i sakfrågorna som Hayek diskuterar, utan nu är jag enbart nyfiken på om den ideologiska skarprättaren Svensson är redo att även låta Hayeks huvud rulla nerför de renlärigas bila?

4 kommentarer:

Anonym sa...

Hej Marcus,

Kul fråga. Resonemanget ovan är definitivt socialliberalt, och öppnar således för godtycklig maktutövning precis som jag beskriver i min artikel. Hayek har även andra svagheter i sina (tidiga) frihetsresonemang, exempelvis menar han att det inte är något principiellt fel i att staten förfogar över någons arbete i form av värnplikt, eftersom inskränkningen är känd i förhand.

I sina senare och mer nyanserade skrifter blev Hayek alltmer problematiserande av dessa statliga ingrepp och kom såvitt jag minns att ta avstånd ifrån de flesta av ovanstående frihetsinskränkningar. Detta sker dock med ganska konservativa allmänskepticistiska argument, tvivlet på människans förnuft och förmåga att ingripa i och styra mänskliga ordningar. Så från min utgångspukt går han från en bättre analys till en bättre slutsats.

Dock ska man inte glömma att däremellan fångar Hayek så mycket av frihetens väsen att han rätteligen räknas till de stora frihetliga tänkarna. Prismekanismen som informationsspridare, konkurrensen som en upptäcktsprocess, friheten som en ordning där samhällsproblem hanteras under bevarande av enskilda människors autonomi. Han tillhör definitivt en av mina favoriter, trots att jag inte delar hans analys eller politiska slutsatser till fullo.

Anonym sa...

Glöm inte heller att "Vägen till träldom" har en speciell målgrupp (förvisso en olyckligt bred sådan). Den är riktad till "socialister i alla partier". Det går inte att utesluta att Hayek här försöker att så långt han kan gå dessa till mötes - genom att acceptera exempelvis att socialister drivs av ädla motiv eller att inte initiera en diskussion om de exakta gränserna för minimialstaten - för att få till stånd en diskussion om just när socialismen blir en väg till träldom.

Marcus sa...

Hej Mattias!

Tack för ditt svar, det ligger mycket i det tror jag. Självklart är också Hayek en av de stora frihetliga tänkarna, även om man kan hitta några exempel på inkonsistenser, i hans olika skrifter. Kommer du möjligtvis ihåg i vilken bok eller skrift han tar avstånd från det han säger här i citatet ovan?

Marcus sa...

Det verkar som eventuell socialliberalism inte var det stora problemet med Hayek: http://coreyrobin.com/2012/07/08/hayek-von-pinochet/