onsdag, november 28, 2007

Det svenska glastaket..

När Vecko-Revyn hade fräckheten att publicera ett reportage om prostitution som utmanade den etablerade och officiellt enda godkända bilden, så går folk i taket. Kerstin Blomberg, som är distriktsordförande för Rädda Barnen på Gotland har gått så långt att hon anmälde tidningen i fråga till både Justitiekanslern och till Pressombudsmannen.

Det är helt ok att ha olika åsikter om prostitution.. eller nej förresten, låt mig ta tillbaka det där, för det är det ju uppenbarligen inte. Men går man inte lite långt när man anmäler det hela till JK?

Nu är inte jag jurist, men kan någon som är insatt i lagens labyrinter förklara för mig hur Vecko-Revyn kan ha begått ett yttrandefrihets- eller tryckfrihetsbrott i och med denna publicering?

Det kommer också bli spännande att se hur den nya pressombuds"mannen" Yrsa Stenius kommer reagera, inte minst med tanke på den attityd hon tidigare demonstrerat i yttrandefrihetsfrågor.

4 kommentarer:

Patrick sa...

Nä, det finns ingen sån juridisk grund, däremot brukar anmälningar av dylikt slag ofta rendera mediauppmärksamhet - vilket kanske är det egentliga skälet till att hon gjorde dem...

Marcus sa...

Jo förmodligen..

En annan jurist, som var för blyg för att skriva i kommentarsfältet, valde att skicka ett mail till mig istället, där han skrev följande uttömmande redogörelse:

Ur TF:

6 kap 2 § Utan hinder av denna förordning gälle vad i lag är stadgat för det fall att någon

1. förevisar pornografisk bild på eller vid allmän plats genom skyltning eller annat liknande förfarande på sätt som är ägnat att väcka allmän anstöt eller utan föregående beställning med posten sänder eller på annat sätt tillställer någon sådan bild;

2. bland barn och ungdom sprider tryckt skrift, som genom sitt innehåll kan verka förråande eller eljest medföra allvarlig fara för de ungas sedliga fostran.


Således kan lagstiftaren inskränka tryckfriheten i ovanstående fall genom att stifta lagar som då inte utgör grundlag. Har man då gjort det?


Ur BrB (Brottsbalken):

16 kap 12 § Den som bland barn eller ungdom sprider en skrift, bild eller teknisk upptagning som genom sitt innehåll kan verka förråande eller eljest medföra allvarlig fara för de ungas sedliga fostran, döms för förledande av ungdom till böter eller fängelse i högst sex månader. Lag 1998:1444.Hur skall då detta tolkas?

· Vid bedömningen av avgränsningen av uttrycket "barn eller ungdom" skall i det enskilda fallet hänsyn tas till bl.a. beskaffenheten av den skrift eller bild som frågan gäller.

· Spridningen skall ske yrkesmässigt eller annars mera planenligt. Försäljning genom den vanliga bokhandeln eller försäljning eller överlämnande i enstaka fall omfattas inte. En bild på Internet kan inte anses vara omfattad av paragrafen.

· Här avses grova våldsskildringar, rashets och andra grovt sårande framställningar som kan medföra angivna effekter på ungdomar.

Ergo:

Eftersom VeckoRevyn riktar sig till barn och ungdomar finns en öppning i TF, som kan exkludera det som tryckts från grundlagsskyddet om det tryckta uppfyller vissa rekvisit ( juristfikonspråk som betyder ” kriterier”). Lagstiftaren har valt att ta fasta på detta genom att kriminalisera beteendet. Spridningen av VeckoRevyn sker yrkesmässigt och planmässigt. Att reportage om en prostituerad som gillar sitt jobb skulle uppfylla de övriga rekvisit som krävs för att publiceringen skall falla under lagrummet ovan håller jag däremot för helt osannolikt. Anmälan är således trams.

Anonym sa...

Jag har faktiskt köpt senaste Veckorevyn just pga att jag blev nyfiken att läsa om detta reportage. Återkommer när jag analyserat klart ;-)

Marcus sa...

bra, det skulle vara spännande att se hur rysligt "glorifierande" artikeln i fråga var.