måndag, oktober 15, 2007

Lagrådet mot nyspråket

Ett av de mer osympatiska inslagen i den politiska verkligheten är användandet av vilseledande nyspråk. Förtryck är frihet, kollektivism är solidaritet. Och så vidare.

Därför är det glädjande att lagrådet, i sitt yttrande i frågan om fastighetsavgiften satte ner foten mot denna form av urvattning och politisk manipulering av språket:

Det är aldrig bra att skapa dimridåer kring den verkliga effekten eller det verkliga syftet med en lagbestämmelse [..] Det går hur som helst inte att dölja att det är fråga om ett skatteuttag, främst avsett att finansiera det bortfall av skatteintäkter som införandet av den kommunala skattavgiften medför. [..] Det är angeläget att en pålaga som de facto utgör en skatt också benämns skatt.


Nu väntar jag bara på att man ska göra ett liknande ställningstagande i frågan om arbetsgivar"avgifterna", som egentligen också är en skatt.

6 kommentarer:

Anonym sa...

Jag kanske läste slarvigt, men det framgick inte av Ekonomifaktas kommentar varför arbetsgivaravgifterna egentligen är en skatt.

Anonym sa...

Yes. Rätt ska vara rätt. Heja!

Marcus sa...

Hej Dennis,

Ekonomifaktas sida slår främst fast att det är en skatt, inte varför. Men de skrev också följande:
Att arbetsgivaravgifterna är en skatt framgår också av att staten tar in mer pengar i arbetsgivaravgifter än vad som går tillbaka till de olika socialförsäkringarna.

Anonym sa...

Det låter inte särskilt övertygande. Är det en parkeringsskatt om man går med vinst på parkeringsavgiften?

Marcus sa...

Är det en parkeringsskatt om man går med vinst på parkeringsavgiften?

Det skulle jag inte vilja påstå. En skatt brukar väl definieras som en obligatorisk och lagstadgad kontribuition till ett offentligrättsligt organ. Jag diskuterade för ett tag sedan just denna fråga med Danne Nordling och han hävdade att denna definition tillämpas av OECD och även av finansdepartementet när skattekvoten räknas ut. Så givet denna definition faller arbetsgivaravgifterna in under begreppet "skatt".


En avgift å andra sidan, ska vara knuten till en direkt och specifik motprestation, exempelvis som med TV-avgiften eller sophämtningsavgiften. Dessa pengar som betalas in i form av avgifter, grundar sig på att du utnyttjar en specifik tjänst, ska enbart finansiera denna motprestation och inte bara hamna i statskassan för att finansiera hela den statliga verksamheten.

Nu känner jag iofsg till argumentet att gränserna mellan avgift och skatt är något flytande, och att definitionerna i någon mån kan överlappa varann.

Marcus sa...

För vad det är värt, ur Nationalencyklopedin:

Med skatt menas inte bara det som kallas skatt, t.ex. inkomstskatt eller mervärdeskatt, utan också det som kallas avgift men som utgår för ett allmänt ändamål, t.ex. arbetsgivaravgifter.