torsdag, juni 12, 2008

Det är inte ofta man hejjar på motståndarlaget

Nej det här inlägget handlar inte om Sveriges nästa match i Fotbolls-EM. Utan det handlar om något viktigare, även om det är svårt att tro det om man mest läser gammelmedia. Några dagar innan midsommarafton, som om det obligatoriska regnet inte vore nog, ska Riksdagen rösta igenom vad som är ett massivt ingrepp i den personliga integriteten.

Eftersom gammelmedia är så tysta i frågan, så har den istället fått uppmärksamhet i bloggosfären.

Det mesta som är värt att sägas i denna fråga har nog redan sagts, så jag nöjer mig med att citera och nicka instämmande med de som redan formulerat det bra.

Varför inte börja med några tunga kommentarer från remissrundan.

Justitiedepartementet:
Förslaget [...] innebär ett integritetsintrång som saknar motstycke i ett internationellt perspektiv. [...] Det är helt främmande för vårt statsskick att ge regeringen eller Regeringskansliet befogenheter att i politisk ordning fatta de avgörande besluten om avlyssning av telekommunikationer.


Rikspolisstyrelsen:
Förslagen tyder på en skrämmande brist på förståelse för de krav i fråga om skydd för personlig integritet som följer av regeringsformen och Europakonventionen om skydd för de grundläggande fri- och rättigheterna. [...] Dessutom är det självklart att i en rättsstat är brottsbekämpning en uppgift för civila myndigheter.


Lagrådet:
redan existensen av ett system som tillåter hemlig avlyssning [torde] utgöra ett hot mot dem som träffas av lagstiftningen. Detta hot slår med nödvändighet mot den frihet att kommunicera som bör finnas mellan människor som använder telekommunikationstjänster. Det utgör därför i sig själv ett intrång i såväl privatliv som korrespondens [...].


Sist men inte minst, SÄPO(!):
Även om verksamheten benämns signalspaning är det viktigt att understryka att resultatet är detsamma som när polisen verkställer hemlig teleavlyssning, dvs. det allmänna får del av sådan kommunikation mellan personer som annars är skyddad mot avlyssning. Det är således fråga om en massiv telefonavlyssning och förslaget innebär en kränkning av enskilds integritet som vida överstiger den kränkning som förslagen om buggning och preventiva tvångsmedel sammantaget innebär.


Med all sannolikhet så är vi redan avlyssnade och har förmodligen blivit sedan länge. Så varför bry sig nu? Jo för att ett dylikt ingrepp i den privata sfären blir inte mer ok bara för att det blir lagligt. Tvärtom så minskar medborgarnas möjligheter att göra någonting åt det, inte minst eftersom det krävs "rätt extraordinära omständigheter för att en regering avsiktligt ska begränsa sin egen kontrollmakt".

Det är väl bara att inse att staten r*vknullar oss när de vill och hur de vill, och det är inte mycket man kan göra åt det.

Avslutningsvis vill jag påpeka att jag inte är någon principiell motståndare mot all form av avlyssning. Det är ett verktyg som finns för att bekämpa brottslighet, men det betyder inte att man bör slänga rättssäkerheten överbord, tillåta urskillningslös avlyssning och sätta vår tilltro till att övervakaren övervakar övervakaren:
FRA:s eget ”integritetsskyddsråd” [ska] hålla koll så att ingenting otillåtet sker.
Så betryggande..

Juristen Jakob Heidbrink formulerade min åsikt väl:

Det är en sak att avlyssna någon mot vilket det finns välgrundade misstankar. Här skulle jag vara beredd att gå relativt långt med att ge polisen och för den delen även FRA möjlighet att bugga, att kontrollera e-post och så vidare, förutsatt att dessa alltid är tidsbegränsade och accepterade av en domstol.
Det återstår nu att sätta vår tilltro till att tillräckligt många av våra riksdagsledamöter har någon ryggrad, och inte viker sig under partipiskan. Jag håller inte andan.

Uppdatering 13:e juni: Gammelmedia har börjat vakna till liv.

8 kommentarer:

Anonym sa...

"Med all sannolikhet så är vi redan avlyssnade och har förmodligen blivit sedan länge."

Till skillnad från dig tror jag inte FRA avlyssnar trafik olagligt (det är däremot lagligt att avlyssna främmande makt).

Det finns säkert delar av svenska militären och Säpo som vid behov gör detta (och säkert tar hjälp av FRA), men i så fall med avseende på speciella mål och inte i största allmänhet vid svenska gränsen.

Jag tycker dock diskussionen gränsar till hysteri med tanke på följande lista av saker som du inte är minst lika upprörd över:

* Du litar antagligen helt på de (utländska) telefonbolag du använder och som kan avlyssna dina telefonsamtal?

* Om det vore så viktigt att ingen läste dina emails, varför krypterar du inte dem idag?

* Varför låter du ICA, banken, osv få veta exakt vad, var, och när du köper mat, kläder, och tjänster? Varför kräver du inte åtminstone anonyma kreditkort när tekniken för detta redan finns?

* Varför googlar du hemifrån från vad som i praktiken är en fix IP-address? Google vet oerhört väl vem du är om de har lust, och hur många säkerhetstjänster tror du har infiltrerat Google?

* Du använder okrypterat internet som finns i fastigheten (ADSL eller Ethernet). Det betyder ofta att många av dina grannar kan se exakt när, var, och med vem du kommunicerar, och även oftast vad du säger. De kan se *när* du kommunicerar även om du krypterar din trafik. Om du använder en WIFI-router så kan dina grannar absolut se när du kommunicerar, om du inte ser till att undvika detta med speciell teknik.

* Varför använder du Microsoft XP eller Vista i vilket det varje år upptäcks tusentals buggar av vilka ett icke negligerbart antal kan användas för att ta över din dator helt.

* Du använder antagligen automatisk uppdatering både i Windows och i ditt virusskydd. Dessa båda parter kan med din tillåtelse installera precis *vad som helst* på din dator.

* Du vet väl att din dator redan skickar information till dem varje dag (oklart exakt vad eftersom ingen källkod är offentlig):
http://www.windowssecrets.com/comp/060615/#story1

* Staten vet förstås redan allt om din ekonomi, utom de där renoveringarna... :-)

Listan kan göras längre över intrång i den personliga integriteten som du glatt accepterar av bekvämlighetsskäl.

Att tillåta en *svensk* statlig *civil* myndighet att avlyssna trafik vid svenska gränsen under *kontrollerade former* ter sig i sammanhanget ganska harmlöst?

Å andra sidan undrar jag om FRA verkligen kommer att hitta något intressant med så breda filter. Den som vill dölja innehållet i sin trafik kan enkelt göra detta genom att ladda ner krypteringsprogram från internet, och om man är riktigt paranoid så kodar man enkelt detta själv istället. Den som vill dölja sin identitet kan göra det också. Det enklaste low-tech sättet förstås att kommunicera från någons gratis WiFi med en bärbar dator, men det finns andra mer sofistikerade sätt.

Marcus sa...

"Till skillnad från dig tror jag inte FRA avlyssnar trafik olagligt"

Om du läser länken så kan du se att Anders Wik, som vid tillfället var generaldirektör för Försvarets Radioanstalt, erkänner att det de gör bröt mot både Sveriges grundlag och europakonventionen. En Riksdagsman har nu begärt en utredning i frågan. Läs även här. En av anledningarna till att man vill få igenom den här lagen är just för att göra sin verksamhet laglig.

Även teleoperatörer i Finland har reagerat då det kan bli olagligt för dem att koppla telefonsamtal via Sverige, eftersom telefonsamtal enligt deras lag inte får avlyssnas. Läs mer här.

Skillnaden på de exempel du tar upp är att det är frivilliga val jag gör. Jag väljer att utsätta mig för dessa risker gentamot företag osv, men jag kan inte välja bort statens övervakning av mig. Så som du mycket riktigt påpekar så kan jag välja att vidta åtgärder, som exempelvis kryptering , eller betala med kontanter istället för med kreditkort osv. Men när det kommer till detta förslag så kommer alla min email, och alla mina telefonsamtal att kunna kollas och jag kan inte välja bort det.

Dessutom, även om jag skulle ogilla de andra sakerna du nämner ovan (vilket jag gör), betyder ju inte att jag ska acceptera ännu värre övergrepp på den personliga integriteten. Så det är inte sant att jag "glatt accepterar" dessa saker. Jag accepterar vissa av dem ja, men verkligen inte "glatt".

Vidare förstår jag inte hur det faktum att Försvarets Radioanstalt är en civil myndighet gör det hela bättre.

Slutligen kan det diskuteras om detta kommer ske under "kontrollerade former" och vad det ska betyda. Det är åtminstone inte rättsäkert när det är den övervakande myndigheten som ska kontrollera sig själv. Att en domstol ger sitt godkännande när det finns anledning till avlyssning borde vara ett minimikrav.

Det var inte så hemskt länge sedan en svensk statlig underrättelseorganisation sysslade med åsiktsregistrering av svenska medborgare. Jag litar inte så mycket på svenska staten att jag vill ge dem den här makten.

Marcus sa...

Läs gärna också denna artikel från Dagens Industri om hur lagen kan användas för att utöka spaningen för att skydda oss mot "ekonomiska utmaningar i form av valuta- och räntespekulationer"(!).

Precis det vi vill att staten ska avlyssna oss för..

Anonym sa...

Jag är informerad om de länkar du pekar på, och visst är det som du säger att du i någon mening har valt att utsätta dig för de risker jag pekar på. Jag tror dock inte att huvuddelen av "vanliga" användare tänker på vad de gör, och i vissa fall är det tveksamt om det verkligen är en valsituation i praktiken. Hur ringer du utan telefonbolag? Nytt betalkort och telefon för varje samtal?

Anders Wik har inte sagt att de rutinmässigt har avlyssnat svenska medborgare och de kan i praktiken inte göra det heller utan att avslöja sig. De har däremot tänjt lite på gränserna med dagens lagstiftning som utgångsläge. Mao, det ligger nåt i vad du säger, men jag tycker att du jämför äpplen och päron lite :-)

Jag är inte *för* FRA-lagen. Jag tycker bara att debatten är lite onyanserad. Ärligt talat bryr jag mig inte om lagen går igenom eller inte.

Att Google och Telia okritiserat får lov att ta till brösttoner i media är däremot lite märkligt. Telia har slarvat bort miljontals emails, och gjort ytterligare tusentals email tillgängliga genom slarv. Google vet fruktansvärt mycket om många människor som har sin email, kalender, och söker på Google.

"Men när det kommer till detta förslag så kommer alla min email, och alla mina telefonsamtal att kunna kollas och jag kan inte välja bort det."

Nja, i praktiken är det nog (eller kommer inom kort att bli) lättare att undvika att dina emails och din övriga trafik blir avlyssnad än att tex din telefon blir avlyssnad och dina samtalslistor offentliga.

"Vidare förstår jag inte hur det faktum att Försvarets Radioanstalt är en civil myndighet gör det hela bättre.

Slutligen kan det diskuteras om detta kommer ske under "kontrollerade former" och vad det ska betyda"

Tja, jag kanske är naiv, men jag tror det är svårare att komma undan med oegentligheter på en civil myndighet. "Kontrollerade former" betyder förhoppningsvis att de sätter upp ordentliga regler, men visst det är lite som polisen. När polisen vittnar så väger det tungt och vem kontrollerar att polisen inte planterar bevis etc?

"svensk statlig underrättelseorganisation"

Nja, det är väl inte riktigt korrekt. Det var en *socialdemokratisk* underrättelseorganisation (alltså inte en *statlig*) som registrerade främst den yttersta vänstern.

Marcus sa...

"Nytt betalkort och telefon för varje samtal?"

Det finns kontantkort för den som önskar och till skillnad från vissa andra länder (exempelvis Brasilien) så behöver du inte registrera dig (än) när du köper sådana.

Det är tråkigt att du inte bryr dig om lagen går igenom eller inte, men jag förstår hur du känner. I dagens samhälle är det väldigt vanligt att man som individ känner sig maktlös, vilket kanske kan bidra till dylik apati. Ytterliggare ett argument för att öka inslaget av personval till Riksdagen och stärka skyddet för individuella rättigheter som jag ser det.

Samtidigt kan jag hålla med om att de företag du nämner själva inte alltid har betett sig så bra, jag tänker inte minst på hur Google tillät Kinas regering att styra vad som kom upp på deras Googlesökningar när man sökte på "tiananmen square massacre", "Tibet" eller "Falun Gong" osv. Deras hållning i den här frågan känns inte helt genuin för att uttrycka sig milt.

Marcus sa...

Slutligen tänkte jag citera en av mina favoritförfattare:

There was of course no way of knowing whether you were being watched at any given moment. How often, or on what system, the Thought Police plugged in on any individual wire was guesswork. It was even conceivable that they watched everybody all the time. But at any rate they could plug in your wire whenever they wanted to. You had to live—did live, from habit that became instinct—in the assumption that every sound you made was overheard, and, except in darkness, every movement scrutinized.

-George Orwell i hans bok 1984

Anonym sa...

"Det finns kontantkort för den som önskar och till skillnad från vissa andra länder (exempelvis Brasilien) så behöver du inte registrera dig (än) när du köper sådana."

Om man ser att ett nummer X ringer mycket till nummer Y så är det troligt att de är tätt förknippade, tex makar. Själv ringer jag förstås mest till min fru. Således räcker det *inte* att endast köpa ett kontantkort och använda det hela tiden för att dölja vem man ringer till.

Marcus sa...

Att dölja vem man ringer till har jag nog aldrig påstått att det går. Det förblir ju uppenbart. :-)