lördag, december 15, 2007

Vad innebär en rationell klimatpolitik?

När jag nyligen poängterade att varje individs agerande med avseende på koldioxidutsläpp är försumbart blev det ett väldigt rabalder i kommentarsfältet. Än mer kontroversiellt måste det då vara när Björn Carlén från finansdepartementets expertgrupp för miljöstudier konstaterar att Sverige, som inte står för mer än c:a 0,2 procent av de globala växthusgasutsläppen inte heller märkbart kan påverka klimatet genom utsläppsminskningar.

Istället föreslår han att vi bör lägga om vår klimatpolitik och satsa på att delta mer i Kyotoprotokollets internationella utsläppshandel. Vilket då både skulle
minska de globala utsläppen, samtidigt som vi skulle göra besparingar på mellan fem och elva miljarder kronor.

När jag granskade regeringens
proposition 2005/06:172 så var jag kritisk till att de perspektiv som nu tas upp av Björn Carlén helt saknades. Det är bra att dessa självklara frågeställningar nu kommit upp på dagordningen.

5 kommentarer:

Anonym sa...

Denna expertgrupp du länkade till kan inte ens sköta sin hemsida. Detta meddelandet fick jag via din länk:
"An error occurred during the processing of a configuration file required to service this request. Please review the specific error details below and modify your configuration file appropriately."

Argumentet för att vi inte ska ta ansvar för den lilla andel vi står för kan också användas för andra regioner/länder runt om i världen.

Samtidigt är det viktigt att Sverige blir en förebild för andra samtidigt som vi verkar på internationell nivå för att åstadkomma ett sundare levnadssätt. Andra verkar också göra sitt, Shanghai kommer 2010 att ha världens största tunnelbanenät. Massvis av länder satsar även på vindkraft(jag menar inte att energikällan är effektiv, men att viljan finns och att det är bra att den används istället för t.e.x kolkraft).
http://en.wikipedia.org/wiki/Wind_power#Utilization_of_wind_power

Jag har för närvarande inget emot handel med utsläppsrätter, men även naturvårdsverket hävdar att man behöver flera styrmedel. Global samverkan mellan länder är viktigt och ännu viktigare än lokal. Det man framförallt bör jobba för internationellt är att andra länder ökar sin koldioxidskatt.

Ju högre skatt, desto bättre. Tänk också på vilka möjligheter det innebär för kollektivtrafiken att utvecklas. Mycket bra för dem som vill leva utan bil.

Anonym sa...

Märkligt nog är systemet med utsläppsrätter för koldioxid baserat på ett amerikanskt (sic!) system för utsläppsrätter av andra gifter som har fungerat väl i flera år. Vänstern är väldigt tyst om detta :-)

Förebildsargumentet är inte nödvändigvis fel, ty det kan driva på strängare regler globalt vilket kommer oss till nytta, dvs varje krona investerad i "föregångslandet" Sverige kan ge mångfalt större investeringar i andra länder.

Marcus sa...

Vindkraft är ett vettigt alternativ till kol och oljebaserad energi. Handel med utsläppsrätter utesluter inte koldioxskatt, tvärtom kompletterar de varann.

Den kritik jag sett mot utsläppsrättigheter är hur dessa andelsrättigheter delas ut av staten. De delas tydligen ut i förhållande till den mängd utsläpp företaget gör, så det företag som redan gjort investeringar för att minska utsläppen straffas, medan de företag som inte brytt sig om att försöka minska sin utsläpp "belönas" och subventioneras. Detta blir ju lite orättvist, men det kanske är ett marginellt problem i det stora hela.

Förebildsargumentet är kanske inte fel med nödvändighet, men jag har inte heller sett mycket som stöder uppfattningen att något land av betydelse har ändrat sin politk pga att Sverige varit en "förebild". Jag diskuterar förebildsargumentet i det blogginlägg som jag länkar till ovan, där jag granskar den förra regeringens klimatproposition.

Anonym sa...

Angående utsläppsrätter, vilket tycker du är bäst?

Att utsläppsrätter delas ut eller att det säljs till ett förväntat marknadspris?

Marcus sa...

Bra fråga, jag är inte tillräckligt insatt för att ha en välunderbyggd uppfattning, men spontant tycker jag inte att det ska delas ut gratis. För varför skulle företagen få det gratis? Speciellt med tanke på det jag tog upp ovan, att man subventionerar de som inte brytt sig om att rena sina utsläpp fram tills det är dags att få sina utsläppsrättigheter, så de ska få extra många.