måndag, februari 04, 2008

Varför ska vi skära ner på våra utsläpp?

I ett blogginlägg frågade jag mig varför Sverige skulle skära ner sina utsläpp mer än vad som krävdes av oss, eftersom det stred mot målet att förena klimatmålen med en så god tillväxt som möjligt.

I regeringens proposition 2005/06:172 lyste argumenten med sin frånvaro. Ett tänkbart argument som jag gav själv var att:
framtida anpassningar och nedskärningar då kan komma att bli lite lättare att genomföra.

När EU-politikerna nyligen la fram sina nya krav så tas inte hänsyn till att Sverige redan ligger i topp med avseende på miljöhänsyn. Så tacken för att Sverige ligger i framkant är att vi bestraffas med ännu hårdare krav. Så även mitt tänkta argument ovan faller.

I blogginlägget ovan klagade jag även på att perspektiven var ensidiga när man gjorde konsekvensanalyser av hur Sverige skulle drabbas av den globala uppvärmningen. Man tog nästan enbart upp dåliga konsekvenser och utelämnade det som är till vår fördel. Slutsatserna från utredningen Sverige inför klimatförändringarna- hot och möjligheter (
SOU 2007:60) är inte lika ensidigt pessimistiska, utan konstaterar bl a att intäkterna i princip kommer bli lika stora som kostnaderna.

Nu är dock inte detta ett argument för att inte göra nedskärningar i utsläppen. Främst handlar det nämligen inte om oss själva, utan om att det inte är ok att andra, främst fattiga människor från tredje världen, kommer få sina hem och marker förstörda. Med Johan Norbergs ord:

Om man dödar med knytnäve eller skorsten gör ingen principiell skillnad… Marknadsekonomi får aldrig innebära att produktionens kostnader socialiseras… på BNP-siffrornas altare

1 kommentar:

Anonym sa...

Om man dödar med knytnäve eller skorsten gör ingen principiell skillnad… Marknadsekonomi får aldrig innebära att produktionens kostnader socialiseras… på BNP-siffrornas altare

Fint citat, men man kanske bör tänka på att det förstnämnda nästan alltid går snabbare. När vi släpper ut avgaser så kväver vi offren långsamt, vilket av de flesta brukar uppfattas som mer smärtsamt än ett snabbt avslut.