måndag, juli 16, 2007

Läskunnighet krav för jobb hos SÄPO?

På dagens DN debatt så går två tidigare analytiker hos SÄPO; Maria Bjernevi och Thom Thavenius till angrepp mot ett "litet antal många gånger självutnämnda" terrorismexperters analyser. Den enda person som nämns vid namn är Magnus Norell. Mannen som så många verkar älska att hata.

Eftersom han är anställd vid Totalförsvarets forskningsinstitut och har en diger lista publikationer med anknytning till just ämnet terrorism, så är det lite oklart i vilken mån han är en "självutnämnd expert".

Nåväl. Vad hävdar då de f.d. säpoanställda analytikerna?

Bland annat följande:

I den svenska debatten har det också under senare tid förekommit påståenden om att terroristhotet inte har någonting att göra med västs politik eller agerande gentemot den muslimska världen, och inte heller med palestinakonflikten. Se till exempel Magnus Norells inlägg på DN Debatt den 5 juli.


De syftar alltså på detta inlägg. Men har verkligen Norell sagt något sådant?

Så här skriver han:

Mordet på Theo van Gogh hade inget med utrikespolitik att göra, och det hade inte danska skämtteckningar eller hoten som riktats mot den muslimska feministen Irshad Manji.

Detta betyder inte att utrikespolitik inte alls har med saken att göra[..]


Norell har alltså aldrig påstått att "terroristhotet inte har någonting att göra med västs politik eller agerande gentemot den muslimska världen" [min bold]. Tvärtom så påpekar han tydligt och klart i sin debattartikel att man inte kan dra en sådan slutsats.

Förutom att det är pinsamt att de f.d. säpoanalytikerna beskyller andra för att "
vulgarisera debatten", när de själva hackar på halmgubbar, så kan man bara hoppas att de som jobbar vid SÄPO nu, är bättre än så här på att läsa innantill.

6 kommentarer:

Anonym sa...

Men alltså, det viktiga är ju inte vad Norell skriver utan hur det framförs och uppfattas.

Anonym sa...

Hur många av Norells publikationer har blivit vetenskapligt granskade av andra forskare, det som man inom akademien benämner peer-review? Min poäng är att vem som helst kan skriva en rad publikationer som arbetsgivaren publicerar men dessa publikationer har ofta inget större vetenskapligt värde. Härvidlag vill jag även betona expertbegreppets vaghet; vem som helst kan i princip tillskriva sig titeln expert utan att ha något substantiellt underlag.

Marcus sa...

Hej Dennis,

haha jag anade att den kommentaren skulle komma från dig.

Marcus sa...

Hej Amir,

på första frågan vet jag inte svaret. Vet du? Jag har svårt att tänka mig att hans publikationer inte skulle blivit granskade av andra forskare. Är terrorismforskningen annorlunda härvidlag?

Samtidigt håller jag helt med dig om expertbegreppets vaghet. Men jag har aldrig sett att Norell själv titulerat sig "expert", vilket inte hindrade artikelförfattarna att gå till storms mot honom som en "självutnämnd expert". Fast läskunnighet var som sagt inte deras starka gren.

Anonym sa...

Marcus

Såhär sade Magnus Norell om sambandet mellan palestina-konflikten och islamsk terrorism:

"Och den söndertjatade konflikten mellan israeler och palestinier spelade ingen roll för den globala Jihadrörelsen innan västerländska medier, hjälpsamt nog, pekade ut den som en förklaringsmodell. Däremot spelade antisemitism en stor roll för islamisterna redan innan Israel kom till [...]"

Med andra ord så verkar det som att Maria Bjernevi och Thom Thavenius tolkar Norell korrekt. Men Norells artikel var mycket rörigt och slarvigt skriven så det är såklart möjligt att de har tolkat honom fel.

Fredrik

Marcus sa...

Hej Fredrik,

"Med andra ord så verkar det som att Maria Bjernevi och Thom Thavenius tolkar Norell korrekt."

Nej, eftersom där erkänner ju Norell också att det spelar roll, men anger sin teori om när det började spela roll och hur det kom sig. Om den teorin stämmer är en annan fråga. Men han har aldrig sagt att det inte spelar roll.

Dessutom, som du kan se av citatet i detta blogginlägg, så förnekar Norell att terroristhotet inte har någonting att göra med västs politik eller agerande gentemot den muslimska världen.