tisdag, juli 10, 2007

svt avslöjar sig igen

Dennis var snabb att notera den totala bristen på logik samt det reflexmässiga vänsterperspektivet i svt´s nyhetsrapportering. Trots att de själva påpekar att en anledning till att vissa länder halkar efter är protektionism, så väljer svt rubriken "50 länder drabbas av globaliseringen".

Henrik Alexanderson noterar att de skriver likadant på text-tv.

De verkar dock själva till slut insett sin blunder, eftersom de nu döpt om rubriken till "Antalet U-länder har fördubblats". Vilket inte heller det är korrekt i sak. För "minst utvecklade länder" är knappast samma sak som "u-länder".

Eftersom etiketten
u-land vanligtvis betecknar de länder som inte är i-länder, så skulle deras nuvarande rubrik innebära att sen 70-talet, så har massor av i-länder(förmodligen alla) på något märkligt vis förvandlats till u-länder.

Är det bara jag som missat denna icke-händelse?

I vilket fall är det värt att påminna vänstervridna journalister om vad Norberg skriver i Till världskapitalismens försvar:

De 20 mest ekonomiskt liberala länderna i världen har en BNP per capita som är ca 29 gånger större än de 20 minst ekonomiskt liberala länderna. Om vi på allvar vill minska nord–syd-klyftan bör vi alltså av hela vårt hjärta hoppas på att även syd får tillgång till fri ekonomi och öppna marknader. De u-länder som har haft detta de senaste decennierna har inte bara vuxit snabbare än andra u-länder, utan också snabbare än de rika länderna. Ojämlikheten i världen beror på kapitalismen. Men inte på att den har gjort vissa grupper fattiga, utan på att den gör dem som tillämpar kapitalism rika. Den ojämlika fördelningen i världen beror framför allt på den ojämlika fördelningen av kapitalism.

Uppdatering Onsdag 17:42: DN/TT är inte mycket bättre de. Globaliseringens följd är tydligen att "världens mest underutvecklade länder halkat efter ännu mer" eftersom de inte "fått ta del av den utökade handel och tillväxt som annars utmärkt världen". Hur ett land kan drabbas av globaliseringen utan att ta del av den övergår fortfarande mitt förstånd.

Inga kommentarer: