tisdag, april 15, 2008

En oönskad holism

Holism är tanken att helheten är större än summan av delarna eller att helhetens egenskaper inte kan reduceras till delarnas egenskaper. Detta betraktelsesätt är populärt inte minst inom alternativmedicin och NewAge-rörelsen.

Ändå är grundtanken inte mystisk. Ytspänning är ett fenomen som bara kan uppstå när du har tillräckligt antal enskilda vätskemolekyler. Sätter du ihop ett fotbollslag med världens bästa enskilda fotbollsspelare, så är det inte säkert att laget kommer bli det bästa laget.

I Sverige är dessvärre också helheten mer än summan av delarna.

T
rots en något dyster vårproposition,klättrar Sverige i OECD´s välståndsliga. Vi bor alltså i ett av världens rikaste länder. Ändå har närmare hälften av svenskarna så lite eget kapital att de har svårt att klara oförutsedda utgifter. En märklig paradox som blir belyst av Per T Ohlsson här.

Inga kommentarer: