torsdag, april 10, 2008

Klassiska liberaler får upprättelse hos JO

För snart två sedan så demonstrerade ett par medlemmar från Liberala Partiet på 1:a maj. Bland annat hade de tryckt upp en banderoll med en strof ur arbetarrörelsens kampsång Internationalen som löd:
Båd stat och lagar oss förtrycka, vi under skatter digna ner
Detta uppskattades varken av hotfulla socialdemokrater eller av polisen. De förstnämnda måste ha tappat bort sina gamla ideal, och den sistnämnda ansåg att man inte fick uttrycka en åsikt som var motsatt Rörelsens.

Polisen får nu bakläxa av JO, som konstaterar att
ingripandet inneburit en kränkning av den avlägsnades och övriga motdemonstranters yttrande- och demonstrationsfrihet. För detta ingripande förtjänar polisen kritik.

Alltid något.

1 kommentar:

S.A.I. Steve Lando sa...

Mycket bra!

samt så belyser det okunskapen hos både polis samt rödgardister.