söndag, april 27, 2008

Rättvisa är när det dör fler män

Via Louise P blir jag uppmärksammad på att det finns de som anser (pdf) att "klimatfrågans lösning kräver ett genusperspektiv". Genusperspektivet ska tydligen ha en "avgörande betydelse" för att vi ska kunna åtgärda problemen i tid. Ja det gäller ju att försöka blåsa upp värdet av sin verksamhet i den hårda kampen om forskningsmedel.

Innan jag blir beskylld för att använda mig av härskartekniker vill jag nämna att jag inte vänder mig mot genusforskning i sig. Jag ser inget skäl till att genusforskning skulle vara varken mer eller mindre vetenskaplig än annan samhällsvetenskaplig forskning. Ändå övertygar inte argumenten från varelse Karin Svensson Smith eller de andra. De lyckas under inga omständigheter visa att genusperspektivet skulle ha en "avgörande betydelse" för att lösa klimatfrågan. Som Louise visar i sitt inlägg ovan så handlar det om sedvanlig teknikskepticism, blandat med skuldbeläggning av männen som grupp. Något vi känner igen från förr, då samma Karin hävdade att:
Bilen är männens mest dödliga vapen. Den kvinnliga trafikdöden är en hittills osynlig del av mäns strukturella våld mot kvinnor.
Så hon är nog inte det skarpaste besticket i den genusteoretiska lådan. Vad som förbryllade mig mer var en kommentar av Sven-Ove Hansson, som är både filosofiprofessor samt en av grundarna till skeptikerföreningen Vetenskap och Folkbildning. Han menar att genusperspektivet på klimatfrågan handlar om rättvisa och att:
Det är orimligt att acceptera en situation där till exempel fler kvinnor än män dör vid värmeböljor
Jag förstår inte vad han försöker implicera. Menar han att vi accepterar detta just eftersom det är kvinnor som dör? Det går att tolka så. Eller menar han att det hade varit mer rättvist och således önskvärt om det hade dött fler män, dvs så det dog män i lika stor utsträckning som kvinnor? Ja det verkar faktiskt vara en konsekvens av det han säger.

För egen del tycker jag det är dumt att människor ska behöva dö i värmeböljor över huvud taget. Vilket kön de som dör råkar ha känns helt irrelevant. Å andra sidan; ska man överleva värmeböljor behöver man aircondition, vilket är exempel på "manlig teknik"[sic!] som utvecklats av vinstmaximerande företag.

Kognitiv dissonans, någon?

7 kommentarer:

Anonym sa...

Det vore mer "rättvist" om det dog färre kvinnor, inte fler män. Det är således där man borde lägga krutet om man vill att den totala dödligheten ska gå ner. Agree?

Rent vatten är extremt viktigt i sådana sammanhang. Har mannen uppfunnit det också?

Marcus sa...

Hej husmus!

Jag tycker man borde lägga ner krutet på att ingen människa, oavsett kön, ska dö. Jag förstår inte varför könet är relevant öht, eller varför "rättviseaspekten" är relevant?

Om rättvisan är det övergripande målet (vilket jag uppfattar det som att SOH anser att det är), så kan det målet rent teoretiskt uppnås på två sätt: (1) Som du påpekar, kan man se till att dör färre kvinnor. Eller så kan man (2) se till att det dör fler män. Givetvis behöver man inte aktivt döda män, man kan bara låta män dö i större utsträckning än vad de gör i dagsläget.

Men eftersom resurserna är begränsade så hänger (1) och (2) ihop. Ska man rikta in sig på att specifikt rädda fler kvinnor, så kommer man rädda färre män. Det är ett enkelt samband.

Återigen, jag förstår inte varför könet är relevant? En vettigare målsättning än att könsfördelningen på de som dör ska vara lika stor, borde väl vara att rädda så många som möjligt.

Eller vad tycker du?

Marcus sa...

Jag förstod f ö inte riktigt din kommentar angående vattnet? Men visst är det viktigt med rent vatten.

Anonym sa...

Det är underförstått att dödsfall, oavsett kön, på grund av klimatförändringar ej är önskvärt. Något sådant behöver knappast sägas explicit i Sverige i dag. Det totala antalet dödsfall ska sjunka (eller försvinna helt!), och självklart helst hos både kvinnor och män. Att anta eller ens resonera som om det vore en möjlighet att SOH eller någon annan anser att det vore en bättre situation än i dag om antalet manliga dödsfall stiger till kvinnornas (oförändrade) nivå är en smula kufigt.

Något som också brukar vara fallet men kanske svårare att upptäcka är att det sällan handlar om specifikt kön, utan snarare om områden med en "traditionell könsfördelning". (Den som vill höja "kvinnolönerna" menar ju troligen de lågavlönade yrken där kvinnor är överrepresenterade - men att även män med dessa yrken bör få högre lön.)

På grund av begränsade resurser kan det förvisso vara så att vi, för att kunna minska antalet kvinnor som dör, passivt höjer antalet hos män. För den som inte tycker att "rättviseaspekten" är något att ha borde detta inte spela någon roll så länge det totala antalet dödsfall sjunker eller är oförändrat. (Dessutom kan man även utan rättviseaspekten argumentera för att en utjämning är positiv - om det innebär att andelen kvinnor och män i samhället fortsätter att vara ungefär lika stor. En kraftigt ojämn könsfördelning i samhället kan innebära problem... men det handlar om helt andra frågor.)

Gissningsvis finns en önskan hos de flesta som debatterar detta att man ska satsa mer resurser totalt snarare än att laborera med den nuvarande nivån. Resurserna behöver alltså inte nödvändigtvis komma från "det andra könet", utan från andra områden.

Svårare för "rättvisan" blir det om det råkar vara betydligt billigare och enklare att "rädda män" än att "rädda kvinnor". Då finns en konflikt mellan en jämn könsfördelning (vilket känns udda att skriva när det handlar om något sådant här!) och att sänka den totala nivån. Men som det sista stycket med SOH antyder kanske det finns skäl att misstänka att man i dag tenderar att försöka skydda män även om det vore mer kostnadseffektivt att satsa på att skydda kvinnor sett till den totala nivån dödsfall. Antingen på grund av okunskap eller - och detta är ju kontroversiellt - för att vi lättare "accepterar" att kvinnor dör. (Att det skulle "accepteras" i Sverige låter konstigt, här får man nog i stället hävda att det beror på okunskap, däremot har jag tillräckligt med fördomar för att kunna föreställa mig att det verkligen är så i vissa kulturer.)

I slutet av ditt inlägg så tycker jag att du, kanske oavsiktligt, antyder att SOH skulle vara teknikskeptisk (i stil med "manlig teknik" o.s.v.). Exemplet med värmeböljor kom ju från honom. Men bättre än så vet du förstås.

Till sist så måste jag påpeka att jag själv inte har någon aning om det är så att kvinnor drabbas hårdare av klimatförändringarna, men antog det för sakens skull.

Anonym sa...

"Men eftersom resurserna är begränsade så hänger (1) och (2) ihop. Ska man rikta in sig på att specifikt rädda fler kvinnor, så kommer man rädda färre män. Det är ett enkelt samband."

Jag har inte påstått att man specifikt ska rädda fler kvinnor (och försöka undvika att rädda män). Däremot, om man lägger krutet på faktorer som gör att många kvinnor dör, så borde man, som Mattias skriver om vårdlöner, rädda även män per automatik. Om flest kvinnor dör finns flest kvinnor att rädda. Man borde således först spalta upp vilka faktorer det är som påverkar den totala dödligheten mest. Sedan ge sig på dem.

Om det skulle vara att köpa in AC eller vichy nouveau får vara osagt.

Marcus sa...

Hej Mattias,

tack för dina invändningar och argument. Fast jag håller inte med om att mitt resonemang är kufigt. Möjligtvis har jag feltolkat SOH pga att artikeln inte ger en rättvisande bild av vad SOH anser.

Jag har som du antog inte heller något problem med att man räddar fler kvinnor än män, så länge det totala antalet går ner. Detta främst eftersom jag inte ser någon relevans av könstillhörigheten öht. Om fördelning med avseende på kön är relevant, varför inte då också se till att fördelningen mellan korta och långa människor som dör är jämnt fördelad?

SOH framför inget argument om varför könsfördelningen skulle vara relevant, och det argument du framför är att "En kraftigt ojämn könsfördelning i samhället kan innebära problem".

Ja det stämmer, men jag kan inte tänka mig att det är så pass långsökta konsekvenser som avses. Apropå kufiga resonemang.. ;-)

Så då återstår fortfarande frågan varför "rättvise-aspekten" är intressant, och nämns öht. Jag har tolkat det som att SOH menar att "rättvisa" är ett överordnat mål.

För att klargöra den konflikt som du själv nämner och som kan uppstå, kan man tänka sig två hypotetiska fall som man får välja mellan (där mängden avsatta resurser för exemplets skull är konstant):

(1) Vid en viss insats så kommer det dö 100 personer, varav 20 män och 80 kvinnor.

(2) Vid en annan insats så dör det 120 personer, varav 60 män och 60 kvinnor, dvs en jämn fördelning.

Om rättvisa är relevant och det övergripande målet, så bör man välja fall 2. Annars inte. Eftersom jag tolkat det som att SOH anser att det är relevant och önskvärt med en jämn könsfördelning, så borde han förespråka fall 2, i denna hypotetiska situation.

Om det är så att han inte tycker det, utan tycker det viktigaste är att få ner det totala antalet, dvs välja fall 1, så ser jag inget som helst skäl att ens prata om "rättvisa" här. Då verkar det mer som intetsägande men klädsam retorik.

Slutligen så kan jag inte riktigt ta teorin att "att vi lättare accepterar att kvinnor dör" på allvar, åtminstone inte här i västerlandet när det kommer till följder av klimatförändringar (han nämnde ju själv en situation i Frankrike). Det är ju inte mycket bättre än en konspirationsteori, åtminstone tills någon evidens för denna teori presenterats.

Menar han på allvar att det är så att vi att vi lättare "accepterar" att kvinnor dör (underförstått just eftersom de är kvinnor), så bör han lägga fram stöd för det påståendet tycker jag.

Marcus sa...

Hej igen husmus,

Du skrev: "Man borde således först spalta upp vilka faktorer det är som påverkar den totala dödligheten mest. Sedan ge sig på dem."

Det håller jag helt med dig om. I övrigt för jag hänvisa till min kommentar till Mattias ovan.