lördag, november 15, 2008

Sära på kyrka och stat

Det är sällan man helhjärtat instämmer med en debattartikel. Ännu mer otippat att man står på barrikaden tillsammans med Morgan Johansson (s).

Ändå borde deras förslag vara så självklart. Ta ifrån kyrkan den juridiskt bindande vigselrätten och låt dem ha kvar sina ceremonier och traditioner bäst de vill. Att vilja tvinga prästerna att viga samkönade par är en betydligt sämre lösning. Även om det inte är förvånande att det kommer från just Lars Ohly. Har man en faiblesse att tvinga andra människor så har man.

Nästa naturliga steg blir att tillåta polygami fullt ut.

5 kommentarer:

Anonym sa...

Kunde inte hålla med mer!

Anonym sa...

Ännu mer otippat att man står på barrikaden tillsammans med Morgan Johansson (s).

Var Morgan Johansson verkligen så intressant? Var det inte det mer intressant att 4 vidskepliga kyrkoledare stod bakom artikeln?

Hade tillexempel Thage G Petersson(s) skrivit under hade det dock varit mycket intressant att nämna då han så hårdhänt varit emot seperationen.

Marcus sa...

Härligt Maria!

Sonrep: Intressant vet jag inte om någonting är som jag skriver.. ;-) Att Morgan intog den positionen är inte förvånande i sig eftersom han sitter i styrelsen för Humanisterna. Likaså är det egentligen inte så konstigt att vissa kyrkoledare intar denna ståndpunkt då de inser att alternativet förmodligen skulle vara något i stil med det Ohly föreslår. Och eftersom alla kyrkoledare inte är lika villiga att vattna ur sina traditioner som Svenska kyrkan, så blir förslaget att avsäga sig vigselrätten det minst sämsta alternativet.

Anonym sa...

Instämmer också! Jag har en längre tid förespråkat den franska modellen: Äktenskap som juridisk inrättning ska vara en helt civilrättslig akt. Vill par låta religiösa samfund välsigna deras samvaro, så gärna det, men vad religiösa samfund gör eller inte gör ska inte ha några juridiska konsekvenser av det här slaget.

Marcus sa...

Hej Jimmy! Kul att du också instämmer. Gäller det även polygamifrågan?